Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oferty pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

INTERWENT KRYZYSOWY
Zawód: specjalista ds. zarządzania kryzysowego   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wieliczka
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przyjmowanie osób zgłaszających sie do Punktu Interwencji Kryzysowej. Przeprowadzenie wstepnej diagnozy sytuacji problemowej/ kryzysu klienta w celu ustalenia planu pomocy. Wsparcie rodzin, które doświadczają trudności i kryzysów. Prowadzenie zajęć, psychoedukacyjnych, warsztatów oraz grup wsparcia. Prowadzenie dokumentacji dot. Klientów PIK zgodnie z obowiązującym aktami prawnymi. Opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych oraz podejmowanie innych działań preinterwencyjnych. Prowadzenie oddziaływań post-interwencyjnych względem osób korzystających z oferty. Organizowanie systemu wsparcia dla osób, które znalazły sie w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR. Współpraca z sądem, policja, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej, i innymi organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
Umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
Umiejetność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakiet Office.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PEDAGOG
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wieliczka
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przyjmowanie osób zgłaszających sie do Punktu Interwencji Kryzysowej. Przeprowadzenie wstepnej diagnozy sytuacji problemowej/ kryzysu klienta w celu ustalenia planu pomocy. Wsparcie rodzin, które doświadczają trudności i kryzysów. Prowadzenie zajęć, psychoedukacyjnych, warsztatów oraz grup wsparcia. Prowadzenie dokumentacji dot. Klientów PIK zgodnie z obowiązującym aktami prawnymi. Opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych oraz podejmowanie innych działań preinterwencyjnych. Prowadzenie oddziaływań post-interwencyjnych względem osób korzystających z oferty. Organizowanie systemu wsparcia dla osób, które znalazły sie w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR. Współpraca z sądem, policja, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej, i innymi organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
Umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
Umiejetność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakiet Office.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PSYCHOLOG
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wieliczka
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przyjmowanie osób zgłaszających sie do Punktu Interwencji Kryzysowej. Przeprowadzenie wstepnej diagnozy sytuacji problemowej/ kryzysu klienta w celu ustalenia planu pomocy. Wsparcie rodzin, które doświadczają trudności i kryzysów. Prowadzenie zajęć, psychoedukacyjnych, warsztatów oraz grup wsparcia. Prowadzenie dokumentacji dot. Klientów PIK zgodnie z obowiązującym aktami prawnymi. Opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych oraz podejmowanie innych działań preinterwencyjnych. Prowadzenie oddziaływań post-interwencyjnych względem osób korzystających z oferty. Organizowanie systemu wsparcia dla osób, które znalazły sie w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR. Współpraca z sądem, policja, służbą zdrowia, strażami, ośrodkami pomocy społecznej, i innymi organizacjami pomocy społecznej, w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej, wsparcia rodzin, działań pre oraz post interwencyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Psychologia
Inne wymagania:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
Umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
Umiejetność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakiet Office.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZKA
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wieliczka
Szczegóły
Zakres obowiązków
Utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania, zmywanie terakoty, sprzątanie pokoi biurowych i korytarzy, dezynfekacja łazienek i ich wyposażenia, opróżnianie koszy na śmieci, sprzątanie kuchni, mycie drzwi, grzejników, okien, pranie wykładzin podłogowych, czyszcenie rolet i żaluzji, inne czynności zlecone przez pracodawcę związane z utrzymaniem czystości wewnątrz budynku.
Wymagania
Inne wymagania:
Wysoka kultura osobista, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wieliczka
Szczegóły
Zakres obowiązków
Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań z pieczy zastępczej:
- pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
- przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystenetem rodziny- we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
- zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
- przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, umiejetność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odpornośc na stres, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, umiejętność obsługi komputera w środowisku, Windows oraz pakiet Office.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka
Daniłowicza 12

Pracodawcy z miasta Wieliczka