Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PKP Intercity Spółka Akcyjna

                  

Oferty pracy PKP Intercity Spółka Akcyjna

Specjalista ds. Telematyki i Kontraktów

Zawód: administrator Rodzaj: umowa o pracę
PKP Intercity Spółka Akcyjna
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie ciągłości i poprawności działania urządzeń zamontowanych na taborze kolejowym, analizowanie i diagnozowanie usterek ...
Warszawa
08-01-2021

Specjalista ds. analiz inwestycyjnych

Zawód: analityk Rodzaj: umowa o pracę
PKP Intercity Spółka Akcyjna
Warszawa
08-01-2021

Archiwalne ogłoszenia

Specjalista ds. analiz inwestycyjnych
Zawód: analityk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • Udział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych inwestycji niezbędnych do przyjęcia planu nakładów inwestycyjnych, planu postępowań zakupowych
 • Sporządzanie sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji inwestycji
 • Udział w formułowaniu opinii i stanowisk Biura do zgłaszanych przez jednostki zewnętrzne inicjatyw inwestycyjnych
 • Ocena efektywności zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie osiągnięcia założonych celów oraz przyjętej Strategii Spółki
 • Współpraca z zespołami projektowymi oraz innymi Biurami w ramach struktury realizacji projektu w zakresie zapewnienia dobrej jakości danych
 • Przygotowywanie umów, niezbędnej do ogłoszenia postępowań zakupowych (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór)
 • Uzgadnianie dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy
 • Udział w identyfikacji i zapobieganiu ryzyk w realizacji kontraktu/projektu - raportowanie do właściwych komórek organizacyjnych
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej i raportów do kontroli wewnętrznej/zewnętrznej
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją projektów inwestycyjnych (znajomość realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków UE będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość pakietu MS Office i MS Project na poziomie średnio - zaawansowanym
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i budowania relacji
 • Skrupulatność i dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Otwartość na zmiany
Specjalista ds. Telematyki i Kontraktów
Zawód: administrator   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły

ICC - Specjalista ds. Telematyki i Kontraktów 
Biuro Teleinformatyki PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który uruchamia ok. 380 pociągów dziennie. Łączy centra miast oraz ośrodki turystyczne, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Zatrudnia 8,5 tys. pracowników w całym kraju.
Specjalista ds. Telematyki i Kontraktów 

Zakres obowiązków
 • Monitorowanie ciągłości i poprawności działania urządzeń zamontowanych na taborze kolejowym
 • Analizowanie i diagnozowanie usterek w działaniu systemów i urządzeń telematycznych na taborze kolejowym
 • Usuwanie usterek związanych z awariami urządzeń telematycznych – dla urządzeń nieobjętych gwarancją producenta/ dostawcy
 • Przeprowadzanie konfiguracji/ rekonfiguracji urządzeń telematycznych na taborze kolejowym
 • Podejmowanie działań naprawczych bezpośrednio na taborze, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy urządzeń telematycznych
 • Podejmowanie innych działań interwencyjnych związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania taborowych urządzeń IT
 • Udział w określaniu standardów i wytycznych technicznych w zakresie rozwiązań telematycznych w taborze kolejowym, w szczególności dotyczących urządzeń IT
 • Udział w odbiorach technicznych dotyczących nowego i zmodernizowanego taboru, w zakresie instalacji oraz działania urządzeń i systemów telematycznych
 • Analiza dokumentów w powyższych zakresach, proponowanie stosownych zapisów oraz ostateczne zatwierdzanie propozycji dokumentów końcowych

Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 2 lata
 • Umiejętności techniczne
 • Znajomość teoretycznych i praktycznych aspektów z zakresu zarządzania i monitorowania infrastrukturą sieciową z uwzględnieniem bezprzewodowych mobilnych sieci WiFi, sieci LAN, protokołów internetowych w tym TCP/IP
 • Znajomość mobilnych rozwiązań IoT
 • Umiejętność analizy wymagań funkcjonalnych
 • Gotowość do pracy w terenie (odbiory techniczne)
 • Dokładność, sumienność, odpowiedzialność
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Stanowisko ds. monitorowania wdrożenia strategii i portfela projektów strategicznych oraz opracowani
Zawód: analityk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • śledzenie krajowych i międzynarodowych trendów ekologicznych związanych z działalnością firmy,
 • wykonywanie analiz zlecanych przez kierownictwo biura oraz Zarząd Spółki
  z zakresu działalności Spółki, pozyskiwanie danych z innych komórek merytorycznych Spółki,
 • przygotowywanie wniosków, informacji oraz innych materiałów na posiedzenia Zarządu Spółki oraz informacji i opracowań dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki,
 • wyszukiwanie informacji w powszechnie dostępnych źródłach oraz ich agregacja,
 • przygotowanie, edycja dokumentów oraz materiałów informacyjnych,
 • monitorowanie, prowadzenie przeglądu realizacji projektów strategicznych oraz generowanie raportów z systemu monitorowania projektów,
 • przygotowywanie prezentacji w MS PowerPoint m.in.: o statusie realizacji projektów,
 • prowadzenie repozytorium projektów strategicznych – monitorowanie kompletności dokumentacji projektowej,
 • opracowywanie raportów, zestawień, podsumowań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane: ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja, marketing, finanse,
 • wiedza z zakresu analiz strategicznych oraz zarządzania portfelem projektów,
 • doświadczenie analityczne, w raportowaniu - 1 rok,
 • znajomość MS Office, w szczególności: Excel, Word, MS Project,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • orientacja na rezultat.

Oferujemy:

 • pracę u największego pracodawcy na rynku przewozów kolejowych,
 • benefity pozapłacowe m.in. zniżka na przejazdy kolejowe, pakiety medyczne i sportowe, dofinansowanie do nauki i szkoleń, dofinansowanie do wczasów,
 • wsparcie aktywności sportowych – drużyny firmowe,
 • dodatkowy dzień wolny w roku - 25.11. Dzień Kolejarza,
 • pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznym środowisku,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • pracę w oparciu o umowę o pracę 

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 27.12.2020 r.

Wymagania
 • MS Project
 • Microsoft Excel
 • Planowanie strategiczne
 • Strategia
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Strategia kreatywna
 • Realizacja projektów
 • Microsoft Excel (w stopniu zaawansowanym)
 • koordynacja projektów
 • prowadzenie projektów
 • Zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami i portfelem projektów
 • Wdrożenia
 • Planowanie projektów
 • wdrożenia rozwiązań
 • Myślenie strategiczne
 • Wdrożenia projektów
 • Ekologia
Stanowisko ds. obsługi umów i nawiązywania relacji
Zawód: pracownik administracyjno - biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowanie analiz i prognoz merytorycznych na potrzeby realizacji nowych projektów/ umów,
 • opracowania wymagań biznesowych dla rozwoju funkcjonalności systemów samoobsługowych kanałów sprzedaży,
 • harmonogramowanie prac związanych z realizacją projektów,
 • nadzór nad realizacją projektów, raportowanie postępów prac i analiza ryzyk,
 • prowadzenie korespondencji z partnerami biznesowymi, utrzymywanie stałych relacji z partnerami w ramach zawartych umów,
 • opracowywanie wniosków/ uchwał na zarząd, w tym współpraca z działem prawnym,
 • monitoring środków zabezpieczonych na realizację umów,
 • koordynacja obiegu dokumentów oraz przygotowanie rozliczeń związanych z projektami/ umowami.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • łatwość w przyswajaniu wiedzy,
 • doświadczenie w pracy związanej z kształtowaniem elektronicznych, samoobsługowych systemów sprzedaży, aplikacji mobilnych lub serwisów online,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym, mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, nakierowanie na rezultat.
 • MS Project
 • Microsoft Excel
 • Planowanie strategiczne
 • Strategia
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Strategia kreatywna
 • Realizacja projektów
 • Microsoft Excel (w stopniu zaawansowanym)
 • koordynacja projektów
 • prowadzenie projektów
 • Zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami i portfelem projektów
 • Wdrożenia
 • Planowanie projektów
 • wdrożenia rozwiązań
 • Myślenie strategiczne
 • Wdrożenia projektów
 • Ekologia
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT i ciągłości działania
Zawód: administrator   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły

ICC - Specjalista ds. bezpieczeństwa IT i ciągłości działania
Zespół ds. Bezpieczeństwa IT, Biuro Teleinformatyki PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który uruchamia ok. 380 pociągów dziennie. Łączy centra miast oraz ośrodki turystyczne, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Zatrudnia 8,5 tys. pracowników w całym kraju.

Zespół ds. Bezpieczeństwa IT, Biuro Teleinformatyki Miejsce pracy: Warszawa Region: mazowieckie

Zakres obowiązków
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w szczególności ISO 27001 oraz ISO 22301,
 • projektowanie, wdrażanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych na potrzeby Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001,
 • systemowe zarządzanie ciągłością działania (BCMS) zgodnie z normą ISO 22301,
 • koordynacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001 i zakresu systemowego zarządzania ciągłością działania (BCMS),
 • monitorowanie, analiza i raportowanie stanu zabezpieczeń systemowych (ISO 27001) zidentyfikowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem, zgodnych z polityką bezpieczeństwa informacji,
 • przygotowanie i utrzymanie dokumentacji bezpieczeństwa tj. tworzenie wymagań, wytycznych, zasad i procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz zaleceń i instrukcji bezpieczeństwa,
 • prowadzenie audytów zgodnych z normą ISO 27001,
 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa kluczowych urządzeń, systemów i aplikacji informatycznych,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie SZBI oraz przygotowanie prezentacji i materiałów
 • opracowywanie planów, sprawozdań, raportów o stanie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania oraz innych dokumentów wynikających z realizowanych działań.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • Certyfikat „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001”,
 • doświadczenie jako Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 - 5 lat,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
 • znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • mile widziana znajomość oprogramowania do zarządzania ryzykami (e – risk),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie.
Specjalista w Wydziale Podatków
Zawód: specjalista ds. finansów   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły

Specjalista w Wydziale Podatków
Biuro Finansów i Rachunkowości

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Zakres obowiązków
 • wsparcie zespołu podatkowego w zakresie kompleksowej obsługi Spółki w obszarze VAT, CIT, PCC i podatku od nieruchomości, w tym identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego i formułowanie rekomendacji podatkowych,
 • weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów w aspekcie podatkowym,
 • monitorowanie zmian w przepisach i orzecznictwie podatkowym,
 • analiza i dostosowywanie procesów i procedur obowiązujących w Spółce do zmieniających się przepisów prawa podatkowego,
 • wsparcie zespołu podatkowego w kalkulacji podatków i przygotowywaniu deklaracji podatkowych (w szczególności VAT, CIT)  oraz w procesie realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych (TP),
 • współpraca z organami skarbowymi w trakcie czynności sprawdzających i kontrolnych oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.
Wymagania
 • uprawnienia doradcy podatkowego,
 • wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia, finanse),
 • minimum 4 letnie doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami podatkowymi,
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prawa podatkowego oraz ciągła aktualizacja wiedzy,
 • umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
Stanowisko ds. obsługi umów i nawiązywania relacji
Zawód: pracownik administracyjno - biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły

Stanowisko ds. obsługi umów i nawiązywania relacji
Wydział Rozwoju Samoobsługowych Kanałów Sprzedaży, Biuro Rozwoju Biznesu i Innowacji

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Zakres obowiązków
 • przygotowanie analiz i prognoz merytorycznych na potrzeby realizacji nowych projektów/ umów,
 • opracowania wymagań biznesowych dla rozwoju funkcjonalności systemów samoobsługowych kanałów sprzedaży,
 • harmonogramowanie prac związanych z realizacją projektów,
 • nadzór nad realizacją projektów, raportowanie postępów prac i analiza ryzyk,
 • prowadzenie korespondencji z partnerami biznesowymi, utrzymywanie stałych relacji z partnerami w ramach zawartych umów,
 • opracowywanie wniosków/ uchwał na zarząd, w tym współpraca z działem prawnym,
 • monitoring środków zabezpieczonych na realizację umów,
 • koordynacja obiegu dokumentów oraz przygotowanie rozliczeń związanych z projektami/ umowami.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • łatwość w przyswajaniu wiedzy,
 • doświadczenie w pracy związanej z kształtowaniem elektronicznych, samoobsługowych systemów sprzedaży, aplikacji mobilnych lub serwisów online,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym, mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, nakierowanie na rezultat.
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT i ciągłości działania
Zawód: administrator   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT i ciągłości działania

Zakres obowiązków
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w szczególności ISO 27001 oraz ISO 22301,
 • projektowanie, wdrażanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych na potrzeby Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001,
 • systemowe zarządzanie ciągłością działania (BCMS) zgodnie z normą ISO 22301,
 • koordynacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001 i zakresu systemowego zarządzania ciągłością działania (BCMS),
 • monitorowanie, analiza i raportowanie stanu zabezpieczeń systemowych (ISO 27001) zidentyfikowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem, zgodnych z polityką bezpieczeństwa informacji,
 • przygotowanie i utrzymanie dokumentacji bezpieczeństwa tj. tworzenie wymagań, wytycznych, zasad i procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz zaleceń i instrukcji bezpieczeństwa,
 • prowadzenie audytów zgodnych z normą ISO 27001,
 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa kluczowych urządzeń, systemów i aplikacji informatycznych,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie SZBI oraz przygotowanie prezentacji i materiałów
 • opracowywanie planów, sprawozdań, raportów o stanie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania oraz innych dokumentów wynikającyc
Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • Certyfikat „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001”,
 • doświadczenie jako Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 - 5 lat,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
 • znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • mile widziana znajomość oprogramowania do zarządzania ryzykami (e – risk),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie.
PKP Intercity Spółka Akcyjna
02-305 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 142 A

Pracodawcy z miasta Warszawa