Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE "NADZIEJA"

Oferty pracy STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE NADZIEJA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PEDAGOG SPECJALNY
Zawód: pedagog specjalny   |  Rodzaj: inna
Gdynia
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca wykonywana w domach podopiecznych na terenie Gdyni. Zakres obowiązków:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
dbałość o higienę i wygląd,
utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych
-poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
współpraca z rodziną
-kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika specjalna, pedagogika
Inne wymagania:
Mile widziane doświadczenie zawodowe. Praca wykonywana w domach podopiecznych na terenie Gdyni. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z pracodawcą. Rozkład czasu: 8:00-16:00 Praca według zleceń otrzymywanych od MOPS Gdynia.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RATOWNIK MEDYCZNY
Zawód: ratownik   |  Rodzaj: inna
Gdynia
Szczegóły
Zakres obowiązków
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (m.in. wyjście na spacer), korzystanie z usług różnych instytucji; kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych;
- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia (w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania m.in. osób leżących, osób z niepełnosprawnościami) w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków, zgodnie ze zleceniem lekarskim pomiar ciśnienia tętniczego, mierzenie glikemii i temperatury ciała aparaturą odbiorcy usług, zmiana opatrunków (na zlecenie lekarza), pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymanie higieny, w tym w szczególności dla osób leżących: mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby leżącej), higiena jamy ustnej, protez zębowych, mycie głowy, pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel w asyście osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, umycie/wymiana podkładu, zmiana pampersa/pieluchomajtek i innych środków pomocniczych oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady, ułożenie odbiorcy w łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej, w sytuacji tego wymagającej
w obecności drugiej osoby, asystowanie przy przejściu odbiorcy usług na wózek/fotel w sytuacji tego wymagającej
w obecności osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zapobieganie odleżynom i odparzeniom,
- nacieranie i oklepywanie, stosowanie okładów i kompresów, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo,
- przygotowanie posiłku (odgrzanie gorącego posiłku, przygotowanie kanapek) i podanie posiłku odbiorcy,
-karmienie odbiorcy usług w razie takiej konieczności, podanie płynów,
- pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: dyplom ukończenia kursu/szkoły w zawodzie ratownika medycznego lub w trakcie nauki. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Praca wykonywana w domach podopiecznych na terenie Gdyni. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z pracodawcą. Rozkład czasu: 8:00-16:00 Praca według zleceń otrzymywanych od MOPS Gdynia. Mogą aplikować osoby orzeczeniem o niepełnosprawności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: inna
Gdynia
Szczegóły
Zakres obowiązków
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (m.in. wyjście na spacer), korzystanie z usług różnych instytucji; kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych;
- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia (w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania m.in. osób leżących, osób z niepełnosprawnościami) w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków, zgodnie ze zleceniem lekarskim pomiar ciśnienia tętniczego, mierzenie glikemii i temperatury ciała aparaturą odbiorcy usług, zmiana opatrunków (na zlecenie lekarza), pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymanie higieny, w tym w szczególności dla osób leżących: mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby leżącej), higiena jamy ustnej, protez zębowych, mycie głowy, pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel w asyście osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, umycie/wymiana podkładu, zmiana pampersa/pieluchomajtek i innych środków pomocniczych oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady, ułożenie odbiorcy w łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej, w sytuacji tego wymagającej
w obecności drugiej osoby, asystowanie przy przejściu odbiorcy usług na wózek/fotel w sytuacji tego wymagającej
w obecności osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zapobieganie odleżynom i odparzeniom,
- nacieranie i oklepywanie, stosowanie okładów i kompresów, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo,
- przygotowanie posiłku (odgrzanie gorącego posiłku, przygotowanie kanapek) i podanie posiłku odbiorcy,
-karmienie odbiorcy usług w razie takiej konieczności, podanie płynów,
- pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: dyplom ukończenia kursu/szkoły na opiekuna środowiskowego lub w trakcie nauki. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Praca wykonywana w domach podopiecznych na terenie Gdyni. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z pracodawcą. Rozkład czasu: 8:00-16:00 Praca według zleceń otrzymywanych od MOPS Gdynia. Mogą aplikować osoby orzeczeniem o niepełnosprawności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN MEDYCZNY
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: inna
Gdynia
Szczegóły
Zakres obowiązków
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (m.in. wyjście na spacer), korzystanie z usług różnych instytucji; kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych;
- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia (w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania m.in. osób leżących, osób z niepełnosprawnościami) w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków, zgodnie ze zleceniem lekarskim pomiar ciśnienia tętniczego, mierzenie glikemii i temperatury ciała aparaturą odbiorcy usług, zmiana opatrunków (na zlecenie lekarza), pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymanie higieny, w tym w szczególności dla osób leżących: mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby leżącej), higiena jamy ustnej, protez zębowych, mycie głowy, pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel w asyście osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, umycie/wymiana podkładu, zmiana pampersa/pieluchomajtek i innych środków pomocniczych oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady, ułożenie odbiorcy w łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej, w sytuacji tego wymagającej
w obecności drugiej osoby, asystowanie przy przejściu odbiorcy usług na wózek/fotel w sytuacji tego wymagającej
w obecności osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zapobieganie odleżynom i odparzeniom,
- nacieranie i oklepywanie, stosowanie okładów i kompresów, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo,
- przygotowanie posiłku (odgrzanie gorącego posiłku, przygotowanie kanapek) i podanie posiłku odbiorcy,
-karmienie odbiorcy usług w razie takiej konieczności, podanie płynów,
- pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: dyplom ukończenia kursu na opiekuna medycznego lub w trakcie nauki. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Praca wykonywana w domach podopiecznych na terenie Gdyni. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z pracodawcą. Rozkład czasu: 8:00-16:00 Praca według zleceń otrzymywanych od MOPS Gdynia. Mogą aplikować osoby orzeczeniem o niepełnosprawności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PIELĘGNIARKA
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: inna
Gdynia
Szczegóły
Zakres obowiązków
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (m.in. wyjście na spacer), korzystanie z usług różnych instytucji; kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych;
- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia (w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania m.in. osób leżących, osób z niepełnosprawnościami) w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków, zgodnie ze zleceniem lekarskim pomiar ciśnienia tętniczego, mierzenie glikemii i temperatury ciała aparaturą odbiorcy usług, zmiana opatrunków (na zlecenie lekarza), pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymanie higieny, w tym w szczególności dla osób leżących: mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby leżącej), higiena jamy ustnej, protez zębowych, mycie głowy, pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel w asyście osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, umycie/wymiana podkładu, zmiana pampersa/pieluchomajtek i innych środków pomocniczych oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady, ułożenie odbiorcy w łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej, w sytuacji tego wymagającej
w obecności drugiej osoby, asystowanie przy przejściu odbiorcy usług na wózek/fotel w sytuacji tego wymagającej
w obecności osoby drugiej lub przy użyciu sprzętu wspomagającego odbiorcy usług, zapobieganie odleżynom i odparzeniom,
- nacieranie i oklepywanie, stosowanie okładów i kompresów, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo,
- przygotowanie posiłku (odgrzanie gorącego posiłku, przygotowanie kanapek) i podanie posiłku odbiorcy,
-karmienie odbiorcy usług w razie takiej konieczności, podanie płynów,
- pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: dyplom ukończenia kursu/szkoły pielęgniarskiej lub w trakcie nauki. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Praca wykonywana w domach podopiecznych na terenie Gdyni. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z pracodawcą. Rozkład czasu: 8:00-16:00 Praca według zleceń otrzymywanych od MOPS Gdynia. Mogą aplikować osoby orzeczeniem o niepełnosprawności
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Kolorowa 6
20-802 Lublin
województwo lubelskie
powiat Lublin
gmina Lublin

Dodatkowe informacje

NIP: 7122988921
REGON: 060061176
KRS: 0000240612

Dyrektor generalny

Piotr Ryszard Mazur

Pracodawcy z miasta Warszawa

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag