Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CENTRUM SPORTU WILANÓW

Oferty pracy Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy/ sport, rekreacja

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

SPRZĄTACZKA K/M
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- sprzątanie i dezynfekcja innych pomieszczeń należących do Centrum Sportu Wilanów, takich jak:
a) hala sportowa
b) trybuny
c) natryski w szatniach
d) sanitariaty
Wymagania
Zawody:
Sprzątaczka biurowa
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie podstawowe.
Obowiązki:
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- sprzątanie i dezynfekcja innych pomieszczeń należących do Centrum Sportu Wilanów, takich jak:
a) hala sportowa
b) trybuny
c) natryski w szatniach
d) sanitariaty

[Zgłoszenia: 22 885 00 60 lub osobiście: ul. Wiertnicza 26a]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
RATOWNIK WODNY PŁYWALNI KRYTEJ K/M
Zawód: ratownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- pełnienie dyżuru zgodnie z imienną obsadą stanowisk ratowniczych
- przed przystąpieniem do pracy złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, stwierdzając gotowość do pracy w dniu jej wykonywania i podpisu w Dzienniku pracy ratownika, stwierdzając fakt objęcia dyżuru na wyznaczonym akwenie
- pełnienie dyżuru w kompletnym stroju, na wyznaczonym stanowisku, według harmonogramu pracy
- stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy przedmedycznej
- kontrola strefy nadzoru pod względem maksymalnej ilości osób
- kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących się i utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użycia
- przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem
- reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminów i instrukcji obowiązujących na terenie pływalni
- oczyszczanie powierzchni i dna niecki basenu z zanieczyszczeń
- w razie potrzeby czasowe wyłączanie określonych obszarów pływalni z użytkowania, zgodnie z obowiązującymi procedurami, powiadamiając o tym kierownika obiektu lub dyrektora
- natychmiastowe wyłączanie z eksploatacji urządzeń i sprzętu, w razie ich nieprawidłowego funkcjonowania
- cykliczne (min. raz na półgodziny) oraz w miarę potrzeby lustrowanie nadzorowanej strefy poprzez obejście kontrolowanego obszaru
- przekazywanie administracji sygnału o gotowości do otwarcia lub zamknięcia obiektu
- nadzór nad pracą wolontariuszy
- bieżące prowadzenie Dziennika pracy ratownika i Dziennika pracy punktu sanitarnego (wyznaczony ratownik)
- współpraca ze szkołami, opiekunami grup zorganizowanych w zakresie realizacji powierzonych zadań
- realizowanie innych zadań powierzonych przez przełożonych
- zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem pływalni oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na pływalni
- informowanie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych usterkach na stanowisku pracy
- stałe utrzymywanie sprawności i podnoszenie własnych kwalifikacji
Wymagania
Zawody:
Ratownik wodny
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak, kierunek: ratownictwo medyczne, wodne
Uprawnienia:
Ratownik wodny
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie średnie (ratownictwo medyczne, wodne), uprawnienia KPP, kurs ratownictwa wodnego.
Obowiązki:
- pełnienie dyżuru zgodnie z imienną obsadą stanowisk ratowniczych
- przed przystąpieniem do pracy złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, stwierdzając gotowość do pracy w dniu jej wykonywania i podpisu w Dzienniku pracy ratownika, stwierdzając fakt objęcia dyżuru na wyznaczonym akwenie
- pełnienie dyżuru w kompletnym stroju, na wyznaczonym stanowisku, według harmonogramu pracy
- stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy przedmedycznej
- kontrola strefy nadzoru pod względem maksymalnej ilości osób
- kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących się i utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użycia
- przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem
- reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminów i instrukcji obowiązujących na terenie pływalni
- oczyszczanie powierzchni i dna niecki basenu z zanieczyszczeń
- w razie potrzeby czasowe wyłączanie określonych obszarów pływalni z użytkowania, zgodnie z obowiązującymi procedurami, powiadamiając o tym kierownika obiektu lub dyrektora
- natychmiastowe wyłączanie z eksploatacji urządzeń i sprzętu, w razie ich nieprawidłowego funkcjonowania
- cykliczne (min. raz na półgodziny) oraz w miarę potrzeby lustrowanie nadzorowanej strefy poprzez obejście kontrolowanego obszaru
- przekazywanie administracji sygnału o gotowości do otwarcia lub zamknięcia obiektu
- nadzór nad pracą wolontariuszy
- bieżące prowadzenie Dziennika pracy ratownika i Dziennika pracy punktu sanitarnego (wyznaczony ratownik)
- współpraca ze szkołami, opiekunami grup zorganizowanych w zakresie realizacji powierzonych zadań
- realizowanie innych zadań powierzonych przez przełożonych
- zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem pływalni oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na pływalni
- informowanie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych usterkach na stanowisku pracy
- stałe utrzymywanie sprawności i podnoszenie własnych kwalifikacji

[Zgłoszenia: 22 885 00 60 lub osobiście: ul. Gubinowska 28/30]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ (0,75 ETATU) K/M
Zawód: sprzątaczka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- stała konserwacja oraz drobne prace naprawcze sprzętu i mienia Centrum Sportu Wilanów
- prace w utrzymaniu w ciągłej sprawności sprzętu i urządzeń sportowych
Wymagania
Zawody:
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie średnie, dopuszczenie do pracy na wysokości powyżej 3 metrów, umiejętność drobnych napraw hydraulicznych, malarskich, murarskich, tynkarskich oraz elektrycznych.
Obowiązki:
- stała konserwacja oraz drobne prace naprawcze sprzętu i mienia Centrum Sportu Wilanów
- prace w utrzymaniu w ciągłej sprawności sprzętu i urządzeń sportowych

[Zgłoszenia: 22 885 00 60 lub osobiście: ul. Gubinowska 28/30]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZKA K/M
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- sprzątanie i dezynfekcja innych pomieszczeń należących do Centrum Sportu Wilanów, takich jak:
a) hala sportowa
b) trybuny
c) natryski w szatniach
d) sanitariaty
Wymagania
Zawody:
Sprzątaczka biurowa
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie podstawowe.
Obowiązki:
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- sprzątanie i dezynfekcja innych pomieszczeń należących do Centrum Sportu Wilanów, takich jak:
a) hala sportowa
b) trybuny
c) natryski w szatniach
d) sanitariaty

[Zgłoszenia: 22 885 00 60 lub osobiście: ul. Wiertnicza 26a]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNIK-KONSERWATOR DO STACJI UZDATNIANIA WODY K/M
Zawód: hydraulik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- utrzymanie urządzeń uzdatniających wodę w systemie ciągłym
- nadzór nad technologią uzdatniania wody
- bieżąca eksploatacja urządzeń basenowych chloratorni i maszynowni
- konserwacja, naprawy, czyszczenie pomp
- utrzymanie właściwych parametrów wody
- płukanie filtrów
- dezynfekcja przelewów i urządzeń basenowych
- całodobowy nadzór nad pracą urządzeń technologicznych itp.
Wymagania
Zawody:
Hydraulik
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia:
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Hydraulika i CO
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie średnie techniczne, zmysł techniczny, wiedza hydrauliczna, uprawnienia SEP E 1kV.
Obowiązki:
- utrzymanie urządzeń uzdatniających wodę w systemie ciągłym
- nadzór nad technologią uzdatniania wody
- bieżąca eksploatacja urządzeń basenowych chloratorni i maszynowni
- konserwacja, naprawy, czyszczenie pomp
- utrzymanie właściwych parametrów wody
- płukanie filtrów
- dezynfekcja przelewów i urządzeń basenowych
- całodobowy nadzór nad pracą urządzeń technologicznych itp.

[Zgłoszenia: 22 885 00 60 lub osobiście: ul. Wiertnicza 26a]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZKA K/M
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- sprzątanie i dezynfekcja innych pomieszczeń należących do Centrum Sportu Wilanów, takich jak:
a) hala sportowa
b) trybuny
c) natryski w szatniach
d) sanitariaty
Wymagania
Zawody:
Sprzątaczka biurowa
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie podstawowe.
Obowiązki:
- sprzątanie pomieszczeń biurowych
- sprzątanie i dezynfekcja innych pomieszczeń należących do Centrum Sportu Wilanów, takich jak:
a) hala sportowa
b) trybuny
c) natryski w szatniach
d) sanitariaty

[Zgłoszenia: 22 885 00 60 lub osobiście: ul. Wiertnicza 26a]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Wiertnicza 26 A
02-952 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Wilanów

Dodatkowe informacje

NIP: 9512380878
REGON: 14730297400000

Pracodawcy z miasta Warszawa

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag