Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PRZEDSZKOLE NR 380 "PROMYK GOCŁAWIA"

Oferty pracy Przedszkole nr 380 Promyk Gocławia

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO K/M
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- zakres obowiązków wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy Karta Nauczyciela oraz Ustawy Kodeks Pracy
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel przedszkola
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: wychowanie przedszkolne
Uprawnienia:
Kodeks Pracy
Karta nauczyciela
Prawo oświatowe
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie wyższe (wychowanie przedszkolne), znajomość karty nauczyciela, prawa oświatowego, karty nauczuciela, pożądana książeczka epidemiologiczna, pożądane zaświadczenie o niekaralności.
Obowiązki:
- zakres obowiązków wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy Karta Nauczyciela oraz Ustawy Kodeks Pracy

[Zgłoszenia: dyrektor@przedszkole380.edu.pl, 22 613 75 72]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WOŹNA K/M
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
- codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia kosza
- codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących
- sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych
- wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania
- zmywanie pastowanie parkietu i wykładziny w miarę potrzeby
- w okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie lamperii, pranie firanek, dywanów, wykładzin
- zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów
- przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką)
- rozdawanie właściwych porcji dzieciom, wg ilości podanej do kuchni
- estetyczne podawanie posiłków z uwzględnieniem sztućców; przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków
- podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu)
- pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
- zmywanie po posiłkach
- podczas rozdawania posiłków nosić czysty, biały fartuch
- pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na spacer
- sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek
- pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety
- udział w przygotowaniu pomocy do zajęć
- udział w dekorowaniu sali
- sprzątanie po małych przygodach
- pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających
- przyjmowanie dzieci do przedszkola, mierzenie temperatury (w czasie pandemii COVID 19 odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi
- pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola
- zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
- nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci - jest to zadanie nauczycielek
- dbałość o estetyczny wygląd
- wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu
- przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku w przedszkolu, przepisów i zasad bhp i ppoż. zasad współżycia społecznego
- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola
- codzienne podpisywanie listy obecności
- wyjścia w czasie pracy uzgadniać każdorazowo z dyrektorem lub kierownikiem gospodarczym oraz dokonywać wpisów do Zeszytu wyjść
- pracownik obsługi jest odpowiedzialny w swoim zakresie za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w pomieszczeniach przedszkola oraz na spacerach i wycieczkach.
Wymagania
Zawody:
Woźny
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe.
Obowiązki:
- codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia kosza
- codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących
- sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych
- wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania
- zmywanie pastowanie parkietu i wykładziny w miarę potrzeby
- w okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie lamperii, pranie firanek, dywanów, wykładzin
- zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów
- przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką)
- rozdawanie właściwych porcji dzieciom, wg ilości podanej do kuchni
- estetyczne podawanie posiłków z uwzględnieniem sztućców
- przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków
- podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu)
- pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
- zmywanie po posiłkach
- podczas rozdawania posiłków nosić czysty, biały fartuch
- pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na spacer
- sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek
- pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety
- udział w przygotowaniu pomocy do zajęć
- udział w dekorowaniu sali
- sprzątanie po małych przygodach
- pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających
- przyjmowanie dzieci do przedszkola, mierzenie temperatury (w czasie pandemii COVID 19 odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi
- pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola
- zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
- nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci - jest to zadanie nauczycielek
- dbałość o estetyczny wygląd
- wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu
- przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku w przedszkolu, przepisów i zasad bhp i ppoż. zasad współżycia społecznego
- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola
- codzienne podpisywanie listy obecności
- wyjścia w czasie pracy uzgadniać każdorazowo z dyrektorem lub kierownikiem gospodarczym oraz dokonywać wpisów do Zeszytu wyjść
- pracownik obsługi jest odpowiedzialny w swoim zakresie za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w pomieszczeniach przedszkola oraz na spacerach i wycieczkach.

[Zgłoszenia: dyrektor@przedszkole380.edu.pl, 22 613 75 72]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WOŹNA K/M
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
Utrzymywanie w porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach sprzętu zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej: codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia kosza; codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących; sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych; wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania; zmywanie pastowanie parkietu i wykładziny w miarę potrzeby; w okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie lamperii, pranie firanek, dywanów, wykładzin; zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów. Organizacja posiłków: przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką); rozdawanie właściwych porcji dzieciom, wg ilości podanej do kuchni; estetyczne podawanie posiłków z uwzględnieniem sztućców; przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków; podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu); pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących; zmywanie po posiłkach; podczas rozdawania posiłków nosić czysty, biały fartuch. Opieka nad dziećmi: pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na spacer; sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek; pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety; udział w przygotowaniu pomocy do zajęć; udział w dekorowaniu sali; sprzątanie po małych przygodach; pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających. Przestrzeganie BHP: odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi; pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola; zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. Gospodarka materiałowa: kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania; umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu; dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta; odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
Wymagania
Zawody:
Woźny (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1)
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie zawodowe, 1 miesiąc doświadczenia zawodowego.
Obowiązki:
Utrzymywanie w porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach sprzętu zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej: codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia kosza; codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących; sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych; wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania; zmywanie pastowanie parkietu i wykładziny w miarę potrzeby; w okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie lamperii, pranie firanek, dywanów, wykładzin; zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów. Organizacja posiłków: przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką); rozdawanie właściwych porcji dzieciom, wg ilości podanej do kuchni; estetyczne podawanie posiłków z uwzględnieniem sztućców; przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków; podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu); pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących; zmywanie po posiłkach; podczas rozdawania posiłków nosić czysty, biały fartuch. Opieka nad dziećmi: pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na spacer; sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek; pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety; udział w przygotowaniu pomocy do zajęć; udział w dekorowaniu sali; sprzątanie po małych przygodach; pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających. Przestrzeganie BHP: odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi; pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola; zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. Gospodarka materiałowa: kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania; umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu; dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta; odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

[Zgłoszenia: dyrektor@przedszkole380.edu.pl, 22 613 75 72]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10A
03-982 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Praga-Południe

Dodatkowe informacje

NIP: 1131852566
REGON: 01300590600000

Pracodawcy z miasta Warszawa

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc