Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. JANA BRZECHWY W GDAŃSKU

Oferty pracy Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

STARSZA WOŹNA K/M
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Dbałość o utrzymanie czystości na terenie szkoły
2. Codzienne sprzątanie pomieszczeń na wyznaczonym terenie obejmuje:
- wietrzenie pomieszczeń
- zamiatanie i mycie podłóg, pastowanie powstałych plam i zacieków, odkurzanie dywanów
- wycieranie kurzu ze sprzętów mebli, kaloryferów i parapetów
- podlewanie i pielęgnowanie kwiatów
- mycie tablic
- usuwanie kurzu gromadzącego się w rogach ścian i sufitu
- wynoszenie śmieci, utrzymywanie w czystości koszy na śmieci
- czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i podłogi w łazience po każdej przerwie, potwierdzenie wykonanych czynności w karcie kontroli
- utrzymywanie w czystości luster, podłóg, ścian i lamperii oraz podajników i koszy w toaletach,
- systematyczne uzupełniania mydła, papieru toaletowego i ręczników w podajnikach, systematyczne czyszczenie szyb w drzwiach
- czyszczenie dekoracji w salach i na korytarzach
- utrzymywanie w czystości podestów, schodów i poręczy (kilkukrotne w ciągu dnia ich zamiatanie i mycie w miarę potrzeby)
- nie rzadziej niż raz na tydzień czyszczenie komputerów, projektorów, telefonów i innych urządzeń
3. Przyjmowanie i wydawanie odzieży i worków uczniów i gości SP84
4. Sprzątanie okresowe (ferie, wakacje itp.):
- usuwanie kurzu ze ścian, sufitów, kaloryferów (zdejmowanie osłon)
- wyszorowanie biurek, ławek, krzeseł, szafek i innych sprzętów
- wyszorowanie i wypastowanie podłóg
- pranie firanek i zasłon
- mycie okien
5. Poranne otwieranie sal lekcyjnych, a po zakończonej pracy zamykanie okien, drzwi wszystkich pomieszczeń, oraz wieszanie kluczy na tablicy
6. Otoczenie opieką uczniów, pomoc przy czynnościach samoobsługowych i higienicznych
7. Pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi podczas: posiłków, zajęć gimnastycznych, plastycznych oraz spacerów
8. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń
9. Informowanie przełożonych o wszelkiego rodzajach zauważonych uszkodzeniach sprzętu i instalacji
10. Wykazywanie zainteresowania osobami postronnymi wchodzącymi i przebywającymi na terenie szkoły:
- pytanie ich w jakiej sprawie przyszły i czy wpisały się do odpowiedniego zeszytu
- zwracanie uwagi na ich nietypowe zachowanie, wnoszenie do szkoły podejrzanych przedmiotów, np. długie przedmioty w pokrowcach, nietypowe pakunki itp. (W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pracownik obowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora)
Wymagania
Zawody:
Woźny
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie podstawowe.
Obowiązki:
1. Dbałość o utrzymanie czystości na terenie szkoły
2. Codzienne sprzątanie pomieszczeń na wyznaczonym terenie obejmuje:
- wietrzenie pomieszczeń
- zamiatanie i mycie podłóg, pastowanie powstałych plam i zacieków, odkurzanie dywanów
- wycieranie kurzu ze sprzętów mebli, kaloryferów i parapetów
- podlewanie i pielęgnowanie kwiatów
- mycie tablic
- usuwanie kurzu gromadzącego się w rogach ścian i sufitu
- wynoszenie śmieci, utrzymywanie w czystości koszy na śmieci
- czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i podłogi w łazience po każdej przerwie, potwierdzenie wykonanych czynności w karcie kontroli
- utrzymywanie w czystości luster, podłóg, ścian i lamperii oraz podajników i koszy w toaletach
- systematyczne uzupełniania mydła, papieru toaletowego i ręczników w podajnikach, systematyczne czyszczenie szyb w drzwiach
- czyszczenie dekoracji w salach i na korytarzach
- utrzymywanie w czystości podestów, schodów i poręczy (kilkukrotne w ciągu dnia ich zamiatanie i mycie w miarę potrzeby)
- nie rzadziej niż raz na tydzień czyszczenie komputerów, projektorów, telefonów i innych urządzeń
3. Przyjmowanie i wydawanie odzieży i worków uczniów i gości SP84
4. Sprzątanie okresowe (ferie, wakacje itp.):
- usuwanie kurzu ze ścian, sufitów, kaloryferów (zdejmowanie osłon)
- wyszorowanie biurek, ławek, krzeseł, szafek i innych sprzętów
- wyszorowanie i wypastowanie podłóg
- pranie firanek i zasłon
- mycie okien
5. Poranne otwieranie sal lekcyjnych, a po zakończonej pracy zamykanie okien, drzwi wszystkich pomieszczeń, oraz wieszanie kluczy na tablicy
6. Otoczenie opieką uczniów, pomoc przy czynnościach samoobsługowych i higienicznych
7. Pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi podczas: posiłków, zajęć gimnastycznych, plastycznych oraz spacerów
8. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń
9. Informowanie przełożonych o wszelkiego rodzajach zauważonych uszkodzeniach sprzętu i instalacji
10. Wykazywanie zainteresowania osobami postronnymi wchodzącymi i przebywającymi na terenie szkoły:
- pytanie ich w jakiej sprawie przyszły i czy wpisały się do odpowiedniego zeszytu
- zwracanie uwagi na ich nietypowe zachowanie, wnoszenie do szkoły podejrzanych przedmiotów, np. długie przedmioty w pokrowcach, nietypowe pakunki itp. (W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pracownik obowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora)

Praca w godzinach: 06:00-14:00 lub 09:00-17:00 lub 11:00-19:00

[Zgłoszenia: 22 679 78 95, osobiście, kierownik@sp84.waw.pl]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEZY PRZY PRZEPROWADZANIU PRZEZ JEZDNIĘ K/M
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez:
a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię
b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie
c) sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię.
2. Wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły
3. Uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym
4. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas, przez kierownika gospodarczego planu pracy
5. Wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Szkoły oraz zleconych przez przełożonych
Wymagania
Zawody:
Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie minimum podstawowe, mile widziane doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku, umiejętność obsługi sprzętu do dokonywania drobnych napraw, cierpliwość, uprzejmość, kultura osobista, punktualność, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, stanowczość, dyspozycyjność, odporność na stres, zaangażowanie w wykonywaną pracę, komunikatywność.
Obowiązki:
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez:
a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię
b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie
c) sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię.
2. Wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły
3. Uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym
4. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas, przez kierownika gospodarczego planu pracy
5. Wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Szkoły oraz zleconych przez przełożonych

[Zgłoszenia: 22 679 78 95, osobiście, kierownik@sp84.waw.pl]
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEZY PRZY PRZEPROWADZANIU PRZEZ JEZDNIĘ K/M
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez: a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. c) sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię. 2. Wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły. 3. Uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 4. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas, przez kierownika gospodarczego planu pracy. 5. Wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Szkoły oraz zleconych przez przełożonych.
Wymagania
Zawody:
Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
Wykształcenia:
podstawowe
Inne wymagania:
PWymagania: 1. Wykształcenie minimum podstawowe, mile widziane doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku. obsługa sprzętu do dokonywania drobnych napraw, cierpliwość, uprzejmość, kultura osobista, punktualność, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, stanowczość, dyspozycyjność, odporność na stres, zaangażowanie w wykonywaną pracę, komunikatywność.

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez: a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. c) sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię. 2. Wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły. 3. Uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 4. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas, przez kierownika gospodarczego planu pracy. 5. Wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Szkoły oraz zleconych przez przełożonych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902).
Lista dokumentów:
1) list motywacyjny; 2) życiorys Curriculum Vitae; 3) kwestionariusz osobowy; 4) kserokopie świadectw pracy; 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Otomińska 72
80-178 Gdańsk
województwo pomorskie
powiat Gdańsk
gmina Gdańsk

Dodatkowe informacje

NIP: 5832570348
REGON: 19084922200000

Pracodawcy z miasta Warszawa

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag