Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - EDYTA CHOLEWA ATOMIK LABORATORIUM BADAWCZE

Oferty pracy ATOMIK LABORATORIUM BADAWCZE

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

al. Komisji Edukacji Narodowej 105
02-722 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Warszawa

Adres do doręczeń

ul. Kazimierza Jeżewskiego 5c
02-796 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Warszawa

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Koszykowa 49A
00-659 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Śródmieście

Dodatkowe informacje

NIP: 5211757228
REGON: 015589455

Profil działalności:

 • 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.73.Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-11-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Warszawa

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag