Pracodawca - KRZYSZTOF NOWAK WESOŁE SŁONIĄTKO, NASCITURUS

Żłobek Wesołe Słoniątko utworzony został w 2011 r., i w obecnym stanie posiada w Mieście Tychy dwie lokalizacje tj.: siedziba mieszcząca się przy ul. Filaretów 5 i oddział mieszczący się przy ul. Batorego 68.

Oferty pracy Krzysztof Nowak Wesołe Słoniątko

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

Sprzątaczka/ Sprzątacz
Sprzątaczka/Sprzątacz   |  umowa o pracę
Tychy
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • Utrzymanie w czystości wyznaczonych do sprzątania pomieszczeń
Wymagania
 • Sumienność
 • Dokładność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Dyspozycyjność w godzinach 16-20

Pielęgniarka / Położna w żłobku
Pielęgniarka   |  umowa o pracę
Tychy
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
 • prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Wymagania
 • Wykształcenie średnie/wyższe,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
 • w przypadku pielęgniarki lub położnej obowiązujące prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
 • umiejętności: opiekuńczy i troskliwy stosunek do dzieci, b. dobre zorganizowanie pracy, b. dobry refleks, opanowanie, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji.
Opiekunka dziecięca w żłobku
Przedszkolanka   |  umowa o pracę
Tychy
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Wymagania
 • Wykształcenie średnie/wyższe - opiekunka dziecięca,
 • osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie opiekunka dziecięca,
 • osoba, która ukończyła liceum medyczne lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom opiekunki dziecięcej,
 • osoba która ukończyła kurs opiekunki dziecięcej w żłobku lub klubie dziecięcym obejmujący co najmniej 280 godz. dydaktycznych.
 • uprawnienia do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej w żłobku.
 • opiekuńczy i troskliwy stosunek do dzieci, b. dobre zorganizowanie pracy, b. dobry refleks, opanowanie, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji.

Adres

ul. Filaretów -
43-100 Tychy
województwo śląskie
powiat Tychy
gmina Tychy

Adres do doręczeń

ul. Filaretów -
43-100 Tychy
województwo śląskie
powiat Tychy
gmina Tychy

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Stefana Batorego 68
43-100 Tychy
województwo śląskie
powiat Tychy
gmina Tychy

Dodatkowe informacje

NIP: 6342021600
REGON: 241715264

Profil działalności:

 • 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego
 • 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
 • 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 69.10.Z - Działalność prawnicza
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
 • 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Uprawnienia:

 • od 2012-02-29 do Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Żłobek, 43-100 Tychy, ul. Batorego 68 (wprowadzone przez Urząd Miasta Tychy)
 • od 2013-03-11 do Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Żłobek, 43-100 Tychy, ul. Filaretów 5 (wprowadzone przez Urząd Miasta Tychy)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 20-09-2010
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Tychy