Twoje wsparcie w rekrutacji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pracodawca
Oferty pracy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego,               
w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny radiacyjnej,
4) higieny procesów nauczania i wychowania,
5) higieny wypoczynku i rekreacji,
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz   pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy