Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - GROCHLA HERBERT HG P.W. Herbert Grochla

HG Hotel Restauracja

HG Hotel Restauracja to niewielki obiekt w centrum Toszka. Do dyspozycji gości są trzy sale restauracyjne oraz 10 pokoi hotelowych.

Oferty pracy HG P.W. Herbert Grochla

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Rynek 20
44-180 Toszek
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Toszek

Adres do doręczeń

ul. Rynek 20
44-180 Toszek
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Toszek

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Bolesława Chrobrego 15
44-180 Toszek
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Toszek
ul. Bolesława Chrobrego 10
44-180 Toszek
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Toszek
Rynek 20
44-180 Toszek
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Toszek
Rynek 13
44-180 Toszek
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Toszek

Dodatkowe informacje

NIP: 6310203775
REGON: 270537239

Profil działalności:

 • 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 10.42.Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • 10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 10.52.Z - Produkcja lodów
 • 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 10.73.Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy
 • 10.84.Z - Produkcja przypraw
 • 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

Uprawnienia:

 • od 2010-12-31 do Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Wpis Marszałka Woj.Śląskiego (wprowadzone przez Rejestr agencji zatrudnienia )
 • od 2013-10-08 do Rejestr działalności kantorowej (wprowadzone przez Narodowy Bank Polski Warszawa)
 • od 2017-03-15 do 2027-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (wprowadzone przez Urząd Miejski Toszek)
 • od 2017-03-15 do 2027-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (wprowadzone przez Urząd Miejski Toszek)
 • od 2017-03-15 do 2027-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w punkcie sprzedaży zlokalizowanym przy ul. Rynek 13, 44-180 Toszek (wprowadzone przez Urząd Miejski Toszek)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-03-1991
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Toszek