Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUTOWIE

Oferty pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Sztutowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom pomoc przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin.
Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
Współpraca z asystentem rodziny.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne :
Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r.,poz.1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Wyrozumiałość, cierpliwość.
Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej (min.2 lata)
Bardzo dobra obsługa komputera- systemy :POMOST, CAS, SEPI.
Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
Prawo jazdy kat. B.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Sztutowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom, pomoc w przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin.
Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
Współpraca z asystentem rodziny.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie https://sztutowo.naszops.pl/ogloszenia-o-naborze-do-pracy/nabor-na-stanowisko-pracownik-socjalny
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne :
Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz.1508 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika,
pedagogika specjalna,
politologia,
polityka społeczne,
psychologia,
socjologia,
nauki o rodzinie,
Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
INNE: Warunki pracy na stanowisku:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.
Miejsce świadczenia pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego z innymi instytucjami.
Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Wyrozumiałość, cierpliwość.
Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej (min.2 lata)
Bardzo dobra obsługa komputera- systemy :POMOST, CAS, SEPI.
Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
Prawo jazdy kat. B.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Sztutowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom, pomoc w przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin.
Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
Współpraca z asystentem rodziny.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie https://sztutowo.naszops.pl/ogloszenia-o-naborze-do-pracy/nabor-na-stanowisko-pracowni-socjalny
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne :
Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz.1508 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika,
pedagogika specjalna,
politologia,
polityka społeczne,
psychologia,
socjologia,
nauki o rodzinie,
Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
INNE: Warunki pracy na stanowisku:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.
Miejsce świadczenia pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego z innymi instytucjami.
Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Wyrozumiałość, cierpliwość.
Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej (min.2 lata)
Bardzo dobra obsługa komputera- systemy :POMOST, CAS, SEPI.
Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
Prawo jazdy kat. B.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Sztutowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom, pomoc w przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin.
Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
Współpraca z asystentem rodziny.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie https://sztutowo.naszops.pl/ogloszenia-o-naborze-do-pracy/nabor-na-stanowisko-pracownik-socjalny
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne :
Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz.1508 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika,
pedagogika specjalna,
politologia,
polityka społeczne,
psychologia,
socjologia,
nauki o rodzinie,
Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
INNE: Warunki pracy na stanowisku:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.
Miejsce świadczenia pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji,
z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego z innymi instytucjami.
Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Wyrozumiałość, cierpliwość.
Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej (min.2 lata)
Bardzo dobra obsługa komputera- systemy :POMOST, CAS, SEPI.
Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
Prawo jazdy kat. B.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
województwo pomorskie
powiat nowodworski
gmina Sztutowo

Dodatkowe informacje

NIP: 5791976851
REGON: 17004774500000

Pracodawcy z miasta Sztutowo

Popularni pracodawcy z województwa: Pomorskie

Sylva
Lobo HR
FBSerwis SA
We Drive
Simple Media
The Point
FNX Group s.c.
PCC
PCC
Income Invest