Twoje wsparcie w rekrutacji

KONRAD WIETRZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA I KTO TU JEST SZEFEM Pracodawca
Oferty pracy KONRAD WIETRZYŃSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA I KTO TU JEST SZEFEM

Program obejmuje cztery poziomy członkostwa: srebrny, złoty i diamentowy.

Poziom partnerstwa, do którego zostali Państwo zakwalifikowani, ustalono na podstawie raportów sprzedaży uzyskanych od autoryzowanych dystrybutorów Western Digital.Uczestnictwo każdego poziomu bazuje na średniej ilości i wartości zakupionych produktów. Wraz z zakończeniem każdego okresu punktacyjnego poziom partnerstwa będzie weryfikowany i może ulec zmianie.

PoziomMinimalna wymagana liczba punktówMinimalna średnia liczba punktów za kwalifikujący zakup**Minimalna liczba punktów uprawniająca do ich realizacjiSrebrnys/o*
s/o5,000Złoty30,000
2030,000Diamentowy75,000
2075,000

*W czasie obowiązywania pierwszego okresu punktacyjnego, nie obowiązuje próg minimalny dla partnerów dokonujących rejestracji w myWD na poziomie srebrnym. Po tym czasie, w celu dalszego uczestnictwa w programie, partner ma obowiązek zakupić, min. jeden raz w ciągu kwartału, jeden produkt od autoryzowanego dystrybutora w celu utrzymania srebrnego poziomu parnterstwa.

**Przykład obliczania średniej liczby punktów: zakup 10 produktów o wartości 20 punktów każdy (200 pkt) oraz 5 produktów o wartości 10 punktów każdy (50 pkt) daje w wyniku średnią 16,7 (250/15 = 16,7).

Produkty nie kwalifikujące do otrzymania punktów nie są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej liczby punktów. Liczba punktów przyznawanych za produkty kwalifikujące jest publikowana w tabeli nagród w sekcji Moje konto na stronie internetowej programu myWD.

Maksymalna liczba punktów premiowych możliwych do uzyskania w pojedynczym okresie rozliczeniowym programu partnerskiego wynosi 5,000,000.

Oprócz standardowych korzyści i punktów bazowych, partnerzy na poziomie złotym i diamentowym otrzymują dodatkową premię punktową za każdy kwalifikujący zakup. Partnerzy złoci i diamentowi mają także dostęp do dodatkowych korzyści, takich jak specjalnie przygotowane promocje, niedostępne dla innych podmiotów. 

Pobierz Informator o programi

SrebrnyZłotyDiamentowyDostęp do strony internetowej myWDZarabianie punktów za zakupPunkty bazowe+10% punktów+20% punktówKorespondencja z programu myWDNarzędzia sprzedaży i marketinguSzkolenia internetowe w akademii WD UniversityIndustry News Syndication Powered by TrendfocusUczestnicy przyjmują do wiadomości, że świadczenia mogą być różne oraz że nie wszystkie świadczenia są dostępne we wszystkich krajach.

*Regulaminu

Oferty pracy

aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy