Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - "ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH" W SZCZECINIE

Oferty pracy ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PIELĘGNIARKA
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZDROWOTNEJ DOT. DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŻŁOBKU
2) NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM ORAZ PODAWANIEM POSIŁKÓW
3) PROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY I HIGIENY ŻYWIENIA
4) PROWADZENIE EWIDENCJI ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
5) CZUWANIE NAD PRZESTRZEGANIEM ZASAD HIGIENY W ŻŁOBKU
6) WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECKA
7) PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA DZIECI I PRACOWNIKÓW
8) WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH NA POLECENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO
WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE Z KWALIFIKACJAMI PIELĘGNIARKI, ZNAJOMOŚĆ/ WIEDZA Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA, UMIEJĘTNOŚĆ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA STANÓW CHOROBOWYCH, UMIEJĘTNOŚĆ DZIAŁANIA W SYTUACJACH STRESOWYCH, ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA NIE SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM, ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA ZAWODU, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, PRACA OD 01.10.2018 NA OKRES PRÓBNY 3 M-CY LUB OD 01.10.2018 NA ZASTĘPSTWO NA 1 ROK, GODZINY PRACY 06.00-17.00 (8 GODZ. DZIENNIE), WYNAGRODZENIE OD 3100,00 ZŁ. DO 3520,00 ZŁ BRUTTO+DODATEK STAŻOWY, MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 54 LU1-LU2
Wymagania
Zawody:
Pielęgniarka
Wykształcenia:
średnie zawodowe, medyczne
Uprawnienia:
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI
UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POŁOŻNA
Zawód: położna/położnik/ginekolog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZDROWOTNEJ DOT. DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŻŁOBKU
2) NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM ORAZ PODAWANIEM POSIŁKÓW
3) PROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY I HIGIENY ŻYWIENIA
4) PROWADZENIE EWIDENCJI ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
5) CZUWANIE NAD PRZESTRZEGANIEM ZASAD HIGIENY W ŻŁOBKU
6) WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECKA
7) PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA DZIECI I PRACOWNIKÓW
8) WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH NA POLECENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO
WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE Z KWALIFIKACJAMI POŁOŻNEJ, ZNAJOMOŚĆ/ WIEDZA Z ZAKRESU POŁOŻNICTWA, UMIEJĘTNOŚĆ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA STANÓW CHOROBOWYCH, UMIEJĘTNOŚĆ DZIAŁANIA W SYTUACJACH STRESOWYCH., ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA NIE SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM, ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA ZAWODU, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, PRACA OD 01.10.2018 NA OKRES PRÓBNY 3 M-CY LUB OD 01.10.2018 NA ZASTĘPSTWO NA 1 ROK, GODZINY PRACY 06.00-17.00 (8 GODZ. DZIENNIE), WYNAGRODZENIE OD 3100,00 ZŁ. DO 3520,00 ZŁ BRUTTO+DODATEK STAŻOWY, PRACA W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE, MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 54 LU1-LU2
Wymagania
Zawody:
Położna
Wykształcenia:
średnie zawodowe, medyczne
Uprawnienia:
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ
UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
STAŁE CZUWANIE NAD BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI , ZAGWARANTOWANIE DZIECIOM WŁAŚCIWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ I EDUKACYJNEJ UWZGLĘDNIAJĄC ICH INDYWIDUALNE POTRZEBY I PREDYSPOZYCJE, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, UTRZYMYWANIE WŁAŚCIWEGO KONTAKTU Z RODZICAMI, DBANIE O CZYSTOŚĆ, ESTETYKĘ I ŁAD W SALACH POBYTU, POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ I NIETYKALNOŚCI DZIECKA, PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
WYMAGANIA:
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE+ KURS OPIEKUNEK LUB WYŻSZE PEDAGOGICZNE, ZNAJOMOŚĆ/WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA , ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, POSIADA PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA NIE SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI

GODZINY PRACY OD 6-17 ( 8 GODZIN DZIENNIE W ZALEŻNOŚCI OD GRAFIKU)
WYNAGRODZENIE OD 2800,00 ZŁ DO 3200,00 ZŁ+PREMIA+DODATEK STAŻOWY
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
KONTAKT OSOBISTY-MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (CV) PRZY UL. ŚLASKIEJ 54 SEKRETARIAT
Wymagania
Zawody:
Pedagog
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
STAŁE CZUWANIE NAD BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI , ZAGWARANTOWANIE DZIECIOM WŁAŚCIWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ I EDUKACYJNEJ UWZGLĘDNIAJĄC ICH INDYWIDUALNE POTRZEBY I PREDYSPOZYCJE, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, UTRZYMYWANIE WŁAŚCIWEGO KONTAKTU Z RODZICAMI, DBANIE O CZYSTOŚĆ, ESTETYKĘ I ŁAD W SALACH POBYTU, POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ I NIETYKALNOŚCI DZIECKA, PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
WYMAGANIA:
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE+KURS OPIEKUNEK LUB WYŻSZE PEDAGOGICZNE, ZNAJOMOŚĆ/WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA , ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, POSIADA PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA NIE SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI

GODZINY PRACY OD 6-17 ( 8 GODZIN DZIENNIE W ZALEŻNOŚCI OD GRAFIKU)
WYNAGRODZENIE OD 2800,00 ZŁ DO 3200,00ZŁ+PREMIA+DODATEK STAŻOWY
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
KONTAKT OSOBISTY-MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (CV) PRZY UL. ŚLASKIEJ 54 SEKRETARIAT
Wymagania
Zawody:
Nauczyciel przedszkola
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
STAŁE CZUWANIE NAD BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI , ZAGWARANTOWANIE DZIECIOM WŁAŚCIWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ I EDUKACYJNEJ UWZGLĘDNIAJĄC ICH INDYWIDUALNE POTRZEBY I PREDYSPOZYCJE, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, UTRZYMYWANIE WŁAŚCIWEGO KONTAKTU Z RODZICAMI, DBANIE O CZYSTOŚĆ, ESTETYKĘ I ŁAD W SALACH POBYTU, POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ I NIETYKALNOŚCI DZIECKA, PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
WYMAGANIA:
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE+KURS OPIEKUNEK LUB WYŻSZE PEDAGOGICZNE, ZNAJOMOŚĆ/WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA , ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, POSIADA PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA NIE SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI

GODZINY PRACY OD 6-17 ( 8 GODZIN DZIENNIE W ZALEŻNOŚCI OD GRAFIKU)
WYNAGRODZENIE OD 2800,00 ZŁ DO 3200,00 ZŁ+PREMIA+DODATEK STAŻOWY
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
KONTAKT OSOBISTY-MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (CV) PRZY UL. ŚLASKIEJ 54 SEKRETARIAT
Wymagania
Zawody:
Opiekunka dziecięca*
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUNKA W ŻŁOBKU / KLUBIE DZIECIĘCYM
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
-STAŁE CZUWANIE NAD BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI,
- ZAPEWNIENIE DZIECIOM OPIEKI W WARUNKACH BYTOWYCH ZBLIŻONYCH DO ŚRODOWISKA DOMOWEGO,
- KORZYSTANIE Z POSIADANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W CELU ZAGWARANTOWANIA DZIECIOM WŁAŚCIWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, UWZGLĘDNIAJĄCEJ ICH INDYWIDUALNE POTRZEBY I PREDYSPOZYCJE,
- ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH W FORMIE ZABAWOWEJ, UWZGLĘDNIAJĄCYCH ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY DZIECI,
- WSPÓŁUDZIAŁ W TWORZENIU PLANU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO WPISANEGO W RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŻŁOBKU,
- PROWADZENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI,
- UTRZYMANIE WŁAŚCIWEGO KONTAKTU Z RODZICAMI W ZAKRESIE WSKAZÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I ROZWOJU OGÓLNEGO DZIECKA ORAZ JEGO STANU ZDROWIA,
- PRZYJMOWANIE DZIECI DO PLACÓWKI Z JEDNOCZESNĄ OCENĄ JEGO STANU ZDROWOTNEGO I HIGIENICZNEGO ORAZ WYDAWANIA DZIECI RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM, OSOBOM UPOWAŻNIONYM,
- DBANIE O CZYSTOŚĆ, ESTETYKĘ I ŁAD W SALACH DZIENNEGO POBYTU DZIECI,
- DBANIE O POWIERZONE MIENIE,
- ZACHOWANIE I REALIZOWANIE ZASAD PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ ORAZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH WŚRÓD RODZICÓW I DZIECI,
- POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ I NIETYKALNOŚCI DZIECKA,
- ZNAJOMOŚĆ I PRZESTRZEGANIE KONWENCJI PRAW DZIECKA,
- ZACHOWANIE WYSOKIEJ KULTURY OSOBISTEJ, GODNE REPREZENTOWANIE PLACÓWKI,
- PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE ORAZ PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I PPOŻ.

UMIEJĘTNOŚCI: ZNAJOMOŚĆ Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU PEDAGOGIKI, UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZE, WYCHOWAWCZE, WSPÓŁPRACY W ZESPOLE, EMPATIA

UPRAWNIENIA: DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH (PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA)/CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU NA OPIEKUNA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM W WYMIARZE 280H

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: MILE WIDZIANA UDOKUMENTOWANA PRACA Z DZIEĆMI
Wymagania
Zawody:
Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Śląska 54
70-430 Szczecin
województwo zachodniopomorskie
powiat Szczecin
gmina Szczecin

Dodatkowe informacje

NIP: 8513190777
REGON: 36329548000000

Pracodawcy z miasta Szczecin