Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Oferty pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. PROWADZENIE WYMIANY KORESPONDENCJI POPRZEZ DOKONYWANIE TŁUMACZEŃ TEKSTÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI I ODWROTNIE,
2. OPINIOWANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-PRAWNYM DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ PROJEKTÓW BUDOWLANYCH,
3. UDZIAŁ W SPECJALISTYCZNYCH NADZORACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,
4. DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOWIE I PIŚMIE
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Uprawnienia:
UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM
DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOWIE I PIŚMIE
BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MS OFFICE
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POZOSTALI INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA/ STARSZY SPECJALISTA
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Sporządzanie wycen inwestorskich, opracowanie programów inwestycji, opracowanie harmonogramów, planów realizacji zadań;
2. Przygotowywanie, opracowanie i ocena dokumentów w celu przygotowywania procedur przetargowych na zlecenie programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych, a także robót budowlanych
3. Ścisła współpraca z biurami projektów lub innymi podmiotami realizującymi opracowania dokumentacyjne lub roboty budowlane a także z użytkownikami, administratorami w zakresie przydzielonych zadań; również w zakresie nadzoru autorskiego;
4. Opiniowanie programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych, weryfikacja wymienionych opracowań w zakresie zgodności ich wykonania z umową oraz obowiązującymi przepisami;
5. Analizowanie przebiegu opracowywania dokumentacyjnego oraz robót budowlanych.
Wymagania
Zawody:
Pozostali inżynierowie budownictwa
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia:
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE
RZETELNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DOŚW ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ MILE WIDZIANA (wymagany staż - lata: 3)
SAMODZIELNOŚĆ
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POZOSTALI INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA/STARSZY SPECJALISTA
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Sporządzanie wycen inwestorskich, opracowanie programów inwestycji, opracowanie harmonogramów, planów realizacji zadań;
2. Przygotowywanie, opracowanie i ocena dokumentów w celu przygotowywania procedur przetargowych na zlecenie programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych, a także robót budowlanych
3. Ścisła współpraca z biurami projektów lub innymi podmiotami realizującymi opracowania dokumentacyjne lub roboty budowlane a także z użytkownikami, administratorami w zakresie przydzielonych zadań; również w zakresie nadzoru autorskiego;
4. Opiniowanie programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych, weryfikacja wymienionych opracowań w zakresie zgodności ich wykonania z umową oraz obowiązującymi przepisami;
5. Analizowanie przebiegu opracowywania dokumentacyjnego oraz robót budowlanych.
Wymagania
Zawody:
Pozostali inżynierowie budownictwa
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia:
SAMODZIELNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DOŚW ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ MILE WIDZIANA (wymagany staż - lata: 3)
RZETELNOŚĆ
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
PRAWO BUDOWLANE
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIURA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI/ STARSZY SPECJALISTA
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- PLANOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
- SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
- ROZLICZANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
- OBSŁUGA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA, FINANSOWANIA I ROZLICZANIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
RZETELNOŚĆ
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POZOSTALI INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA/STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Czynności związane z ustawą prawo budowlane oraz przewidziane dla starszego inspektora nadzoru inwestorskiego:
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami w zakresie określonym przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnoa 07 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.
2. Sprawowanie kontroli w zakresie realizacji zakresu rzeczowo-finasowego, przypadającego na dany rok budżetowy, poszczególnych zadań
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad zadaniami w toku realizacji zadania w zakresie jego programowania i projektowania
4. Rozliczanie zadań.
Wymagania
Zawody:
Pozostali inżynierowie budownictwa
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia:
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
SAMODZIELNOŚĆ
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DOŚW ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ MILE WIDZIANA (wymagany staż - lata: 3)
RZETELNOŚĆ
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POZOSTALI INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA/STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Czynności związane z ustawą prawo budowlane oraz przewidziane dla starszego inspektora nadzoru inwestorskiego:
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami w zakresie określonym przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnoa 07 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.
2. Sprawowanie kontroli w zakresie realizacji zakresu rzeczowo-finasowego, przypadającego na dany rok budżetowy, poszczególnych zadań
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad zadaniami w toku realizacji zadania w zakresie jego programowania i projektowania
4. Rozliczanie zadań.
Wymagania
Zawody:
Pozostali inżynierowie budownictwa
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia:
RZETELNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DOŚW ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ MILE WIDZIANA (wymagany staż - lata: 3)
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POZOSTALI INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA/STARSZY SPECJALISTA
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Koordynacja organizacji procesu inwestycyjnego zadań, koordynowanie pracy zespołu zadaniowego w zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego, w zakresie przydzielonych zadań inwestycyjnych i remontowych, poprzez zawarcie umów, dokonanie korekt planu rzeczowo-finansowego
2.Koordynacja działań zespołu zadaniowego w zakresie realizacji zadań zgodnie z Planem Zamówień Publicznych
3.Koordynacja działań zespołu zadaniowego w zakresie realizacji zadań w zakresie ich programowania i projektowania.
4. Koordynacja działań zespołu zadaniowego w zakresie realizacji zadań podczas robót budowlanych oraz okresu gwarancyjnego.
Wymagania
Zawody:
Pozostali inżynierowie budownictwa
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia:
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE
RZETELNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 3)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
SAMODZIELNOŚĆ
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Czynności związane z ustawą prawo budowlane oraz przewidziane dla starszego inspektora nadzoru inwestorskiego:
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami w zakresie określonym przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.
2. Sprawowanie kontroli w zakresie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego, przypadającego na dany rok budżetowy, poszczególnych zadań
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad zadaniami w toku realizacji zadania w zakresie jego programowania i projektowania.
4. Rozliczanie zadań.
Wymagania
Zawody:
Pozostali inżynierowie budownictwa
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia:
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
RZETELNOŚĆ
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE
DOŚW ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ MILE WIDZIANA (wymagany staż - lata: 3)
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SAMODZIELNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ/ STARSZY SPECJALISTA DS.OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Szczecin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Przygotowywanie, opracowanie i ocena dokumentów w celu przygotowywania procedur przetargowych na zlecenie programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych, a także robót budowlanych w zakresie określonym w wykazie czynności, obowiązków dla osoby przygotowującej postępowanie dla danej procedury;
2. Ścisła współpraca z biurami projektów lub innymi podmiotami realizującymi opracowania dokumentacyjne lub roboty budowlane a także z użytkownikami,administratorami w zakresie przydzielonych zadań; również w zakresie nadzoru autorskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów.
3. Opiniowanie programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych, weryfikacja wymienionych opracowań w zakresie zgodności ich wykonania z umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów;
4. Analizowanie przebiegu opracowywania dokumentacyjnego oraz robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów.
5. Uczestniczenie w kontrolach planowych budów, przeglądach przedodbiorowych , odbiorach końcowych zadań.
Wymagania
Zawody:
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Uprawnienia:
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
RZETELNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 3)
ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 17B
70-904 Szczecin
województwo zachodniopomorskie
powiat Szczecin
gmina Szczecin

Dodatkowe informacje

NIP: 8520803703
REGON: 81006093700000

Pracodawcy z miasta Szczecin

Popularni pracodawcy z województwa: Zachodniopomorskie

2x3
2x3
2x3
2x3
Fotokart
PDC Logistics
X-GEO
KJM-BISS
NORMAN