Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Oferty pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PREZES ZARZĄDU
Zawód: dyrektor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zakres obowiązków
zarządzanie lokalami mieszkalnymi
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania:
Wymagania konieczne:
- ukończone studia wyższe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
- posiadanie wiedzy o zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowej, w szczególności: jej statutu i prawa spółdzielczego,
- znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników,
- posiadanie umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
Wymagania pożadane:
- pełna dyspozycyjność
- znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 28, 14-240 Susz, w pok. nr 1, w terminie do 06.03.2020 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu".
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.
Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Społdzielni: www.sm.susz.pl
Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinno zwierać:
- życiorys (CV) ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, tel. kontaktowy, adres poczty e-mail),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie,
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu,
- zarys koncepcji funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych,
- oświadczenie o posiadaniu umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
14-240 Susz
Piastowska 28

Pracodawcy z miasta Susz

Popularni pracodawcy z województwa: Warmińsko-Mazurskie

Hr Quality
Telbridge
Na czarter
Work Service
ODN SWP
INM Sp.  z o.o.
OROCON PL
W-MOSG