Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług "REMIZOL" Stefan Czapla

Oferty pracy JABOT LUCYNA ŁANKOWSKA, BOGDAN ŁANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PRACOWNIK OCHRONY
Zawód: ochroniarz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Sulęcin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Pracownik ochrony. Ochrona powierzonego mienia, obsługa monitoringu, kontrolowanie ruchu materiałowego. Wymagana obsługa komputera.1/2 ETATU Tel.692 442 095 Natalia Dereczenik
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
Obsługa komputera
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR MASZYNY BELUJĄCEJ / MAGAZYNIER
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Sulęcin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Oferta zgłoszona jest w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (IV) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 obejmującego aktywizację osób bezrobotnych, spełniających kryteria dostępu - są to:
-osoby w przedziale wiekowym między 18 a 30 rokiem życia,
-młodzież NEET osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Zawód: operator wózków widłowych   |  Rodzaj: umowa o pracę
Sulęcin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Oferta zgłoszona jest w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2020), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 obejmującego aktywizację osób bezrobotnych, spełniających kryteria dostępu - są to osoby w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
- osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Uprawnienia:
Operator wózka widłowego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Apteczna 25
42-400 Zawiercie
województwo śląskie
powiat zawierciański
gmina Zawiercie

Dodatkowe informacje

NIP: 5771345521
REGON: 277433075

Profil działalności:

 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-08-2007
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Sulęcin