Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

Oferty pracy Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

POLICJANT

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: inna
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Zakres obowiązków wynikających z zadań Policji będącej umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ...
od 4300 zł
UoP brutto/mies.
Środa Śląska
27-05-2020
od 4300 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

KURSANT/POLICJANT
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: inna
Środa Śląska
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków wynikających z zadań Policji będącej umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Służba na podtawowym etacie policjanta prewencji, co oznacza, że po zakończeniu 6 miesięcznej szkoły policyjnej , policjant zostanie skierowany do pełnieniena służby prewencyjnej na terenie powiatu średzkiego.Pracodawca oferuje możliwość zabiegania o służbę w komórkach pionu kryminalnego lub innych w zależności od potrzeb oraz szczególnych predysppozycji klienta.
Wymagania
Wykształcenia:
pomaturalne/policealne, brak
średnie ogólnokształcące, brak
średnie zawodowe, brak
średnie zawodowe 4-letnie, brak
Inne wymagania:
Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych , posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych , podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której kandydat gotów jest się podporządkować, dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające ewidencji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, mile widziane prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty: podanie do służby w Policji kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
praca w systemie 3 zmianowym w godz. 6-14, 14-22, 22-6, praca w dni wolne
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNIK W ZESPOLE DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Środa Śląska
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie i obsługa sekretariatu Komendanta Powiatowego Policjoi w Środzie Śląskiej, redagowanie i sporzadzanie pism zlecomnych przez komendanta, przygotowanie i wysyłanie korespondencji wszystkich komórek KKP w Środzie Śląskiej, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
Zatrudnienie nowego pracownika w KPP w Środzie Ślaskiej może nastąpić po przeprowadzeniu przez pełnomocnika ds. OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu pośwaidczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczenia bezpieczeństwa przez inny uprawniony podmiot.
Wymagania
Zawody:
Technik administracji* (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
w zakresie obsługi komputera, organizowania pracy własnej,um. stosowania procedur i przepisów.Inne: dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą,,poufne"lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych(Dz.U.2019.poz.742)
Inne wymagania:
wynagrodzenie 2896,69 zł. brutto+ dodatek stażowy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Stare Miasto

Dodatkowe informacje

NIP: 8960004780
REGON: 93015621600000

Pracodawcy z miasta Środa Śląska