Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LESZEK KLAK

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Oferty pracy ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LESZEK KLAK

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

INŻYNIER ENERGETYK
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Śrem
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przygotowanie i realizacja inwestycji. Praca na terenie Śremu w godzinach 7.00-15.00.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia:
znajomość programu AUTOCAD
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNIK ELEKTRYK
Zawód: elektryk   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Śrem
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przygotowanie i realizacja inwestycji. Praca na terenie Śremu w godzinach 7.00-15.00.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, elektryczne
Uprawnienia:
znajomość programu AUTOCAD
Inne wymagania:
wykształcenie min. średnie kierunkowe
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ELEKTROMONTER
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Śrem
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prace elektroenergetyczne. Praca na terenie Śremu w godzinach 7.00-15.00.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie min. zawodowe
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Stanisława Witkiewicza 25
63-100 Śrem
województwo wielkopolskie
powiat śremski
gmina Śrem

Dodatkowe informacje

NIP: 7850010655
REGON: 630179126

Profil działalności:

 • 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z - Handel energią elektryczną
 • 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 10-05-1985
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Śrem