Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ŚWISTEK MACIEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIXLINE skrót:MIXLINE

Oferty pracy FHU "MIXLINE" Maciej Świstek

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ZAMKOWA 19
41-200 Sosnowiec
województwo śląskie
powiat Sosnowiec
gmina Sosnowiec

Adres do doręczeń

ZAMKOWA 19
41-200 Sosnowiec
województwo śląskie
powiat Sosnowiec
gmina Sosnowiec

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
województwo śląskie
powiat Sosnowiec
gmina Sosnowiec
ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec
województwo śląskie
powiat Sosnowiec
gmina Sosnowiec
Ostrogórska 21
41-210 Sosnowiec
województwo śląskie
powiat Sosnowiec
gmina Sosnowiec
ul. Grodziecka 2B
41-250 Czeladź
województwo śląskie
powiat będziński
gmina Czeladź

Dodatkowe informacje

NIP: 6443370124
REGON: 241167897

Profil działalności:

 • 31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych
 • 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-04-2009
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Sosnowiec