Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Oferty pracy Akademia Pomorska w Słupsku

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT W BIURZE OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
obsługa administracyjna studentów;
dbanie o prawidłowość i rzetelność dokumentacji dotyczącej studentów;
prowadzenie i aktualizowanie bazy elektronicznej studentów w programie HMS,JHMS;
ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni;
archiwizowanie dokumentów;
pełnienie dyżurów podczas zjazdów studiów niestacjonarnych;
godz. pracy 7.30-15.30
okres zatrudnienia: grudzień 2020-marzec 2021
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), administracyjne
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe, w tym licencjat; znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz zdolności organizacyjne; sumienność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań; komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA - ANALITYK LABORATORYJNY
Zawód: laborant   |  Rodzaj: staż/praktyka
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej w zakresie zastosowania techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej, chromatografii jonowej
2. wykonywanie ekstraktów za pomocą techniki ekstrakcji do fazy stacjonarnej i ekstrakcji rozpuszczalnikowej
3. wykonywanie analiz chromatograficznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)
4. samodzielne opracowywanie, rozwój oraz walidacja metod analitycznych w oparciu o aktualne wytyczne dla analiz środowiskowych
5. przygotowanie i utrzymanie operacyjne wysokosprawnego chromatografu cieczowego, chromatografu gazowego i chromatografu jonowego w procesie dydaktycznym
Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia. Pracodawca oferuje:
1. wynagrodzenie na poziomie 4680 zł brutto
2. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w uczelni wyższej
3. możliwość pracy w nowoczesnej pracowni biomonitoringu środowiskowego wyposażonej w wysokiej klasy aparaturę kontrolno-pomiarową
4. możliwość podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kariery naukowej
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Inne wymagania:
1. wykształcenie wyższe (chemia, technologia chemiczna, biotechnologia lub pokrewne), w tym wiedza w zakresie zastosowanie technik instrumentalnych w analityce chemicznej (analizy środowiskowe)
2. doświadczenie w opracowywaniu i walidacji metod w laboratorium analitycznym
3. znajomość teoretyczna i praktyczna technik analitycznych takich jak chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa
4. umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz
5. komunikatywna znajomość języka angielskiego
6. umiejętność pracy w zespole
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
BROKER INNOWACJI
Zawód: broker   |  Rodzaj: umowa o pracę
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Opis stanowiska:
Pośrednik odpowiedzialny za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Efektem nawiązanej współpracy powinien być transfer wiedzy i technologii do gospodarki czyli zastosowanie wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.
Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:
realizacja procesu komercjalizacji projektów o potencjale wdrożeniowym, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami uczelni, w tym:
identyfikowanie na uczelni wyników badań i/lub projektów o potencjale wdrożeniowym,
dokonywanie oceny potencjału rynkowego, możliwości uzyskania ochrony prawnej oraz możliwości komercjalizacji dla tych wyników badań i/lub projektów,
inicjowanie i koordynowanie procesu ochrony własności intelektualnej,
identyfikowanie odbiorców wyników badań, wynalazków i/lub projektów
o potencjale wdrożeniowym,
przygotowywanie ofert współpracy Uczelni z gospodarką,
promowanie oferty współpracy Uczelni z gospodarką podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami innowacji,
budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie relacji biznesowych
w zakresie oferty współpracy Uczelni z gospodarką,
dobór optymalnego sposobu komercjalizacji, we współpracy z twórcami
i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
negocjowanie umów komercjalizacyjnych, w tym ustalanie warunków finansowych
i innych aspektów biznesowych;
inicjowanie w środowisku naukowym projektów o potencjale wdrożeniowym,
w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami, w tym pozyskiwanie komercyjnych usług badawczych;
doradztwo oraz szkolenia skierowane do pracowników naukowych uczelni w zakresie:
komercjalizacji wyników badań,
możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej,
realizacji komercyjnych usług badawczych.
Praca na czas określony: listopad 2020- grudzień 2022.
Godz. pracy 9.30-15.30.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, techniczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe (umowa o pracę) w obszarze innowacji, transferu technologii lub wspierania przedsiębiorczości akademickiej, w tym: umiejętność posługiwania się bazami danych i analizowania informacji, umiejętność przygotowywania wycen, biznes planów, znajomość zagadnień prawnych związanych z procesem komercjalizacji, udokumentowane doświadczenie zawodowe (umowa o pracę) w obszarze projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie pozyskiwania i/lub rozliczania projektów, umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych, w szczególności prezentacji biznesowych (poparta doświadczeniem), motywacja do pracy ukierunkowanej na wdrażanie osiągnięć nauki w działalności gospodarczej, zainteresowanie pracą w obszarze rozwoju technologii i komercjalizacji wynalazków, umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych, komunikatywność, zrównoważenie, umiejętność współpracy w zespole i wysoka kultura osobista.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNIK
Zawód: analityk finansowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne: TECHNIK w Instytucie Nauk o Zdrowiu w ramach projektu Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Chorobami Cywilizacyjnymi
Opis stanowiska:
- pomoc w realizacji badań naukowych w zakresie prac laboratoryjnych, przeprowadzanie eksperymentów wg ustalonych procedur, nadzór nad odczynnikami chemicznymi i sprzętem laboratoryjnym, przygotowanie sprzętu i odczynników do eksperymentów, utrzymanie porządku w pracowniach po zakończeniu badań, kontrola sprawności działania sprzętu używanego do badań naukowych, uzupełnianie braków w zakresie odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego poprzez dokonywanie stosownych zamówień.
- pomoc w pracy dydaktycznej w zakresie zajęć realizowanych w laboratoriach
i pracowniach dydaktycznych, przygotowanie sprzętu i aparatury do zajęć dydaktycznych, kontrola sprawności działania sprzętu wykorzystywanego do celów dydaktycznych.
- wykonywanie innych niezbędnych, pomocniczych czynności związanych z pracą naukową i dydaktyczną niewymienionych powyżej.
- prowadzenie spraw związanych z przepisami BHP w zakresie dotyczącym działalności naukowej.
Okres próbny: październik-styczeń z możliwością przedłużenia.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Inne wymagania:
wykształcenia wyższego (preferowane: analityka medyczna, biologia medyczna, biotechnologia, neurobiologia, biologia); dobrze widziane doświadczenie w zakresie pracy laboratoryjnej lub naukowej, podstawowej wiedzy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, w tym umiejętność pracy z mikroskopem, analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole, znajomości języka angielskiego na poziomie B1, sprawnej obsługi pakietu ms Office, skrupulatności i rzetelności w realizacji powierzonych zadań
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: staż/praktyka
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
w załączniku
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
[Umiejętność 1] : w załączniku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. WSPARCIA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: staż/praktyka
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
w załączniku
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
[Umiejętność 1] : w załączniku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22 A
76-200 Słupsk
województwo pomorskie
powiat Słupsk
gmina Słupsk

Dodatkowe informacje

NIP: 8391028460
REGON: 000001459

Pracodawcy z miasta Słupsk