Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MARCELINA RUDOL-BANASZKIEWICZ LEADER SCHOOL

  

Oferty pracy Leader School

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Adres

ul. gen. Witolda Urbanowicza 10A
31-802 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Nowa Huta

Adres do doręczeń

ul. gen. Witolda Urbanowicza 10A
31-802 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Nowa Huta

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Aleksandry 27A
30-837 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Podgórze

Dodatkowe informacje

NIP: 6792812566
REGON: 121213765

Profil działalności:

 • 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.01.A - Działalność bibliotek
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

Uprawnienia:

 • od 2012-12-28 do Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-06-2010
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Słomniki