Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ŁUKASZ FISTEK 1.ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ mgr inż.Łukasz Fistek 2.HUTA SZKŁA "ŁADNA III" Spółka Cywilna inż.Janusz Fistek, mgr inż.Łukasz Fistek Ładna 15, 33-156 Skrzyszów

Oferty pracy ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ mgr inż.Łukasz Fistek

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

15
33-156 ŁADNA
województwo małopolskie
powiat tarnowski
gmina Skrzyszów

Adres do doręczeń

15
33-156 ŁADNA
województwo małopolskie
powiat tarnowski
gmina Skrzyszów

Dodatkowe informacje

NIP: 8732861763
REGON: 852735549

Profil działalności:

 • 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego
 • 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-01-2001
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Skrzyszów