Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CEZ SKAWINA

Oferty pracy CEZ SKAWINA

CEZ SKAWINA

Mistrz Wydziału Analiz Chemicznych/Specjalista ds. technicznych Pracowni Paliw i Odpadów Paleniskowy

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
CEZ SKAWINA
CEZ SKAWINA
nadzór nad wykonywaniem pracy przez zespół, pełnienie funkcji specjalisty ds. technicznych Pracowni – utrzymanie systemu zarzadzania w obszarze technicznym prowadzenie dokumentacji systemu ...

POLECANA
Skawina
26-11-2020 POLECANA

Archiwalne ogłoszenia

Obchodowy Kotła
Zawód: energetyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Skawina
Szczegóły

Do CEZ Skawina S.A. wchodzącej w skład Grupy CEZ w Polsce poszukujemy kandydatów do pracy
na stanowisku:

Obchodowy Kotła


Miejsce pracy: Skawina

Zakres obowiązków

 

 • Obchód i kontrola stanu technicznego kotła i urządzeń pomocniczych kotła, sprężarek, turbodmuchaw, pomp chłodzenia sprężarek, urządzeń i instalacji mazutowni, urządzeń i instalacji IOS oraz innych urządzeń i instalacji kotłowni zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.
 • Kontrola stanu technicznego urządzeń w czasie uruchamiania i odstawiania.
 • Zgłaszanie wszystkich usterek Starszemu Operatorowi Kotła.
 • Obsługa instalacji podawania fosforanów do kotłów.
 • Dopuszczanie do pracy na Instalacjach Odsiarczania Spalin.
 • Rozładunek mazutu.
 • Realizacja poleceń osób kierujących usuwaniem awarii lub akcją gaśniczą w zakresie określonym w obowiązujących instrukcjach.
 • Praca w systemie III zmianowym.
Wymagania
 • Wykształcenie średnie techniczne o profilu technik energetyk lub mechanik.
 • Mile widziane doświadczenie w branży energetycznej i posiadanie ważnego Świadectwa Kwalifikacyjnego typu (E) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
 • Znajomość zagadnień oraz procesów technologicznych z branżą cieplno–mechaniczną i energetyczną
 • Znajomość budowy urządzeń i maszyn energetycznych, m.in. kotłów i urządzeń pomocniczych.
 • Umiejętność pracy w zespole, systematyczność, dobra organizacja pracy.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów wspierających eksploatację będzie dodatkowym atutem.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
Obchodowy turbiny i urządzeń pomocniczych
Zawód: energetyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Skawina
Szczegóły

Do CEZ Skawina S.A. wchodzącej w skład Grupy CEZ w Polsce poszukujemy kandydatów do pracy
na stanowisku:

Obchodowy turbiny i urządzeń pomocniczych


Miejsce pracy: Skawina

Zakres obowiązków

 

 • Odpowiadanie za prawidłową eksploatacja urządzeń pomocniczych turbozespołu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami.
 • Uruchamianie i odstawianie urządzeń pomocniczych turbozespołu.
 • Kontrola parametrów i wskaźników eksploatacyjnych urządzeń pomocniczych turbozespołów.
 • Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń. Zgłaszanie wszystkich usterek urządzeń Operatorowi Turbozespołu.
 • Realizacja poleceń osób kierujących usuwaniem awarii lub akcją gaśniczą określonych w stosownych Instrukcjach Prowadzenie dokumentacji ruchowej, tj książki przebiegu służby i raportu ruchu urządzeń pomocniczych turbozespołu.
 • Praca w systemie III zmianowym.

Wymagania
 • Wykształcenie średnie techniczne o profilu technik energetyk, mechanik lub elektryk.
 • Mile widziane doświadczenie w branży energetycznej i posiadanie ważnego Świadectwa Kwalifikacyjnego typu (E) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
 • Znajomość zagadnień oraz procesów technologicznych z branżą cieplno–mechaniczną i energetyczną.
 • Znajomość budowy urządzeń i maszyn energetycznych, m.in. turbin i urządzeń pomocniczych , pomp i wymienników ciepła.
 • Umiejętność pracy w zespole, systematyczność, dobra organizacja pracy.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów wspierających eksploatację będzie dodatkowym atutem.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
Elektromonter Dyżurny
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa o pracę
Skawina
Szczegóły

Do CEZ Skawina S.A. wchodzącej w skład Grupy CEZ w Polsce poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach:

 

Elektromonter Dyżurny

Miejsce pracy: Skawina

Zakres obowiązków
 • Kontrola eksploatacji urządzeń elektrycznych, generatorów, transformatorów i rozdzielni oraz wykonywanie łączeń ruchowych w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Bieżący nadzór nad stanem technicznym oraz utrzymanie sprawności ruchowej urządzeń i instalacji elektrycznych w przydzielonym regionie.
 • Zgłaszanie wszystkich usterek urządzeń Mistrzowi Zmianowemu TPE.
 • Prowadzenie eksploatacji rozdzielni 0.4 kV w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Prowadzenie dokumentacji kontroli ruchu, tj. książki zmianowej i książki uziemień silników i kabli 0.4 i 6.0 kV.
 • Przestrzeganie terminowych badań sprzętu BHP według regionu.
 • Realizacja poleceń osób kierujących usuwaniem awarii lub akcją gaśniczą w zakresie określonym w obowiązujących instrukcjach.
 • Praca w systemie III zmianowym
Wymagania
 • Wykształcenie średnie techniczne elektryk.
 • Mile widziane doświadczenie w branży energetycznej i posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego typu (E) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu energetyki, elektrotechniki.
 • Znajomość procesów technologicznych z branżą cieplno–mechaniczną i energetyczną
 • Znajomość budowy generatorów, silników elektrycznych, wyłączników mocy, transformatorów, obwodów siłowych, sterowniczych,  zabezpieczeń i układu pracy rozdzielni SN i nn.
 • Umiejętność pracy w zespole, systematyczność, dobra organizacja pracy.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów wspierających eksploatację będzie dodatkowym atutem.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
Referent ds. magazynów - archiwista
Zawód: archiwista   |  Rodzaj: umowa o pracę
Skawina
Szczegóły

Do CEZ Polska Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy CEZ w Polsce

poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach:

 

Referent ds. magazynów - archiwista

Miejsce pracy: Skawina

Zakres obowiązków
 • przyjmowanie i wydawanie materiałów, towarów i części zamiennych do i z magazynów na podstawie obowiązującej dokumentacji;
 • kontrola ilościowa i jakościowa przyjmowanych na magazyn towarów i materiałów;
 • prawidłowe i bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej;
 • dbanie o prawidłowe rozmieszczenie towaru na magazynie;
 • zabezpieczenie i kontrola stanu towaru podczas przechowywania;
 • przyjmowanie  i ewidencjonowanie zdawanych przez działy dokumentów do archiwum;
 • przechowywanie i zabezpieczanie materiałów w archiwum przed zniszczeniem;
 • coroczne występowanie do Archiwum Państwowego z wnioskiem o brakowanie akt oraz przygotowanie materiałów do brakowania.
Wymagania
 • wykształcenie zawodowe lub średnie;
 • ukończenie kursu archiwalnego będzie dodatkowym atutem;
 • posiadanie uprawnień do obsługi wózka widłowego;
 • dobra znajomość zasad funkcjonowania magazynu;
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej
 • umiejętność obsługi programu komputerowego do prowadzenia gospodarki materiałowej;
 • dobra znajomość obsługa komputera, w tym ms office (word, excel, outlook);
 • dobra organizacja pracy, dokładność i systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy
  w zespole.
CEZ Skawina S.A.
32-050 Skawina
Józefa Piłsudskiego 10

Pracodawcy z miasta Skawina