Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Oferty pracy Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

KONSERWATOR URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (APARATURA MEDYCZNA)
Zawód: elektromechanik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Skarżysko-Kamienna
Szczegóły
Zakres obowiązków
-wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją, diagnozowaniem stanu technicznego i naprawą aparatury medycznej;
-sporządzanie planów konserwacji i przeglądu sprzętu medycznego i jego realizacja;
-dbałość o zapewnienie ciągłości pracy aparatury medycznej;
-dbałość o terminowe wykonywanie przeglądów sprzętu medycznego zgodnie z przepisami prawa;
-przeprowadzanie instalacji urządzeń elektrycznych oraz ich konserwacja;
-prowadzenie dokumentacji technicznej i kontrole aparatury medycznej (książki paszportowe, atesty, dopuszczenia do pracy);
-prowadzenie rejestru sprzętu i urządzeń medycznych w Szpitalu;
-nadzór nad naprawami serwisowymi sprzętu medycznego;
-prowadzenie rejestru przebiegu pracy;
-współpraca i szkolenie innych pracowników w zakresie obsługi sprzętu i aparatury;
-współpraca z dostawcami i firmami serwisującymi urządzenie i sprzęt medyczny;
-przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i przepisów prawa na stanowisku pracy.
Wymagania
Zawody:
Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Inne wymagania:
-posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
-posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
-dokonywanie kalkulacji kosztów napraw i zakupu sprzętu medycznego na potrzeby innych komurek organizacyjnych;
-diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie sprzętu, maszyn i urządzeń elektrycznych;
-wykonywanie regulacji elektromechanicznych oraz obsługiwanie pełnego asortymentu sprzętu i urządzeń i instruowanie użytkowników o zasadach ich eksploatacji;
-wykonywanie instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych wewnątrz urządzeń elektrycznych, kontrola stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych i pomiarów rezystencji, napięcia i innych wartości fizycznych;
-ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawi pomiarów.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR/SPECJALISTA
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Skarżysko-Kamienna
Szczegóły
Zakres obowiązków
- prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
- udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno prawnego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
- sporządzanie umów o zamówienia publiczne;
- udział w pracach komisji przetargowej;
- prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.);
- ocena formalno prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne);
- koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów;
- rejestrowanie postępowań i archiwizowanie właściwej dokumentacji.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania:
Minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku. Mile widziane doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia. Znajomość przepisów ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych; znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych przepisów i aktów obowiązujących przy stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych; zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków, znajomość przepisów KPA; mile widziane doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia i znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna
Szpitalna 1

Pracodawcy z miasta Skarżysko-Kamienna

Popularni pracodawcy z województwa: Świętokrzyskie

FOODjobs
Foodjobs
FOODjobs
MetLife
Telbridge
STRONEX
LIVIO
AMID
Korona S.A.
OPOKA