Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - VALERIJS STUNŻANS S-BLOK

     

Oferty pracy S-BLOK

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

pracownik produkcji
stolarz
Krzeszowice
praca stała

Adres

25
32-077 Maszyce
województwo małopolskie
powiat krakowski
gmina Skała

Adres do doręczeń

25
32-077 Maszyce
województwo małopolskie
powiat krakowski
gmina Skała

Dodatkowe informacje

NIP: 6751255850
REGON: 356826365

Profil działalności:

 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 03-10-2005
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Skała