Twoje wsparcie w rekrutacji

EMITEL SP Z O O Pracodawca
Oferty pracy EMITEL SP Z O O

EmiTel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716108, o kapitale zakładowym: 11.500.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210

 

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy