Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala jest świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ.

Oferty pracy Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Informatyk

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Informatyk umowa o pracę pełny etat
kształtowanie bezpieczeństwa informacji, w tym realizowanie zadań nałożonych ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zapewnienie sprawności i ciągłości działania sprzętu i ...
Siemianowice Śląskie
20-09-2021
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Inspektor umowa o pracę część etatu
realizacja zadań oraz kompleksowy nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów dotyczących bezpieczeństwa informacji w Spółce, w tym m.in. opracowywanie oraz aktualizowanie ...
Siemianowice Śląskie
20-09-2021
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Pracownik Działu Zamówień Publicznych

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Pracownik biurowy umowa o pracę
Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało: planowanie i przygotowywanie zamówień zgodnie z potrzebami Szpitala, przeprowadzanie postępowań przetargowych oraz nadzór nad ...
Siemianowice Śląskie
20-09-2021

Archiwalne ogłoszenia

Z-ca Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac
Kierownik działu personalnego   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

Z-ca Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac

iejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków
 • realizacja oraz kompleksowy nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów kadrowych oraz zadań wynikających z zakresu Działu Spraw Pracowniczych i Płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Wymagania
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie w pracy na w/w stanowisku  - min. 3 lata w służbie zdrowia,
 • praktyczna wiedza z zakresu kadrowo-płacowego, w tym bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów dot. rozliczeń z ZUS, Pfron, US itp.
 • zdolności interpersonalne, w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy zespołu,
 • wielozadaniowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych, obsługa programu Info Medica będzie dodatkowym atutem,
Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac
Specjalista ds. kadr i płac   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac

Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków
 • wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • monitorowanie ważności badań okresowych pracowników,
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności,
 • przygotowywanie dokumentów kadrowych do archiwizacji,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej niezbędnej do naliczenia wynagrodzeń,
 • sporządzanie na podstawie dokumentacji archiwalnej dokumentów dla byłych pracowników Szpitala,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz analiz wymaganych przepisami prawa,
 • współpraca ze Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce, instytucjami zewnętrznymi dotyczącymi spraw pracowniczych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz z kuratorem sądowym,
 • prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • przygotowanie specyfikacji i nadzór nad postępowaniami konkursowymi dotyczącymi świadczeń medycznych,
 • sporządzanie oraz monitorowanie umów cywilno-prawnych,
Wymagania
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie w pracy na w/w stanowisku  - min. 3 lata w służbie zdrowia,
 • praktyczna wiedza z zakresu kadrowo-płacowego, w tym bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów dot. rozliczeń z ZUS, Pfron, US itp.
 • zdolności interpersonalne, w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy zespołu,
 • wielozadaniowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych, obsługa programu Info Medica będzie dodatkowym atutem,
Główny Księgowy
Księgowy   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisko:

 

Główny Księgowy

miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Aplikacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres: spp@zozsiemianowice.pl

lub osobiście / tradycyjną pocztą na adres Szpitala: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9.

CV bez aktualnej klauzuli dot. danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji w dowolnym momencie.

Zakres obowiązków
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz podatkowych,
 • Współpraca z jednostkami kosztowymi w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń finansowo-księgowych,
 • Rozliczanie i księgowanie arkuszy inwentaryzacyjnych,
 • Księgowanie i analiza kont rozrachunkowych pracowników i pracodawcy, zajęć sądowych itp.,
 • Sprawozdania raportów kasowych, not odsetkowych i innych,
 • Kontrola oraz weryfikacja dokumentacji księgowej,
 • Rozliczanie środków unijnych.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, w tym min. 5-letnie doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy

       Dodatkowe atuty:

 • Praca z programem InfoMedica lub pokrewnym,
 • Obsługa Portalu Świadczeniodawcy,
Opiekun Medyczny
Opiekun/Opiekunka   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

Zatrudni osobę na stanowisku: Opiekun Medyczny

                                                                                           

 

   Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków

Zadania wynikające z zakresu czynności opiekuna medycznego oraz inne w ramach swoich kompetencji zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania
 • Dyplom opiekuna medycznego
Ratownik Medyczny
Ratownik   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

Zatrudni osobę na stanowisku: Ratownik Medyczny

 

   Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków
 • Zadania wynikające z zakresu czynności ratownika medycznego oraz inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego
Wymagania
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego
Pracownik Działu Finansowo-Księgowego
Księgowy   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisko:

 

Pracownik Działu Finansowo-Księgowego

miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków
 • kwalifikowanie oraz rozliczanie środków trwałych
 • naliczanie oraz rozliczanie amortyzacji
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz wszelkiej dokumentacji inwentarzowej
 • udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań z zakresu swoich zadań
 • prowadzenie spraw oraz dokumentacji dot. ubezpieczenia majątkowego Szpitala oraz współpraca
  z brokerem ubezpieczeniowym
 • wystawianie faktur wraz z rozliczeniami kontrahentów oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • zastępstwo w zakresie kasy zakładowej, dokumentów kasowych, rejestru KP i KW.
Wymagania

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, w tym min. 2-letnie doświadczenie w pracy w Dziale Finansowo-Księgowym
 • biegła znajomość pakietu Ms Office
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy

 

Dodatkowe atuty:

 • praca z programem InfoMedica lub pokrewnym
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy
p.o. Kierownika Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania
Kierownik   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisko:

 

p.o. Kierownika Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania

miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Aplikacje prosimy przesyłać korzystając z przycisku APLIKUJ

lub osobiście / tradycyjną pocztą na adres Szpitala: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

CV bez aktualnej klauzuli dot. danych osobowych nie będą rozpatrywane.

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych (i przyszłych)* procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27  kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przyjmuje do wiadomości, że zgoda może być wycofana poprzez przesłanie takiego wniosku na adres Szpitala.”

*- proszę zaznaczyć jeśli zgoda na przyszłe procesy rekrutacji

Zakres obowiązków
 • organizacja i koordynacja zadań wynikających z całokształtu zadań Działu Statystyki Medycznej
  i Kontraktowania,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia (wnioski, umowy itp.),
 • czynności związane ze składaniem ofert na postępowania konkursowe prowadzone przez NFZ,
 • nadzór nad realizacją kontraktów z NFZ,
 • koordynacja i realizacja obowiązków wynikających z postanowień zawartych
  w umowach z NFZ, ewentualne renegocjowanie warunków umów,
 • monitorowanie ewidencji udzielanych  świadczeń medycznych,
 • bieżąca kontrola i monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z działalnością Szpitala oraz przekazywanie informacji w tym temacie odpowiednim komórkom organizacyjnym,
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą
  o statystyce publicznej,
 • rozliczanie pacjentów zgodnie z wymogami zawartymi w umowach, prowadzenie korespondencji,
 • współpraca z innymi komórkami Szpitala.

Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, w tym min. 5-letnie doświadczenie w pracy w Dziale Statystyki Medycznej,
 • doświadczenie w kontraktowaniu umów z NFZ,
 • biegła znajomość pakietu Ms Office,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy

Dodatkowe atuty:

 • praca z programem InfoMedica
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy
Pracownik Działu Metodyczno-Orgnizacyjnego
Pracownik administracyjno - biurowy   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku:

Pracownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego

 

Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków
 • opracowywanie oraz weryfikacja regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych aktów,
 • przygotowywanie m.in. ankiet, zestawień oraz sprawozdań do jednostek zewnętrznych,
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
Wymagania
 • wykształcenie min. średnie,
 • biegła obsługa pakietu MS Office w tym Excel, Word,
 • doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku w jednostce służby zdrowia,
Pracownik Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania
Pracownik administracyjno - biurowy   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Pracownik Działu Statystyki Medycznej i Kontraktowania

miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków

Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:

 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów ofertowych do konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych – kontraktowanie z NFZ,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia (wnioski, umowy itp.),
 • czynności związane ze składaniem ofert na postępowania konkursowe prowadzone przez NFZ,
 • monitorowanie realizacji umów na świadczenia zdrowotne,
 • monitorowanie ewidencji udzielanych  świadczeń medycznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów, przygotowywanie ofert,
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy w zakresie danych o zatrudnionym personelu medycznym, grupach zawodowych i specjalnościach personelu medycznego oraz danych o pracy personelu w komórkach organizacyjnych.
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą
  o statystyce publicznej,
 • rozliczanie pacjentów zgodnie z wymogami zawartymi w umowach, prowadzenie korespondencji,
 • współpraca z innymi komórkami Szpitala.
Wymagania

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, w tym min. 2 -letnie doświadczenie w pracy w Dziale Statystyki Medycznej,
 • doświadczenie w kontraktowaniu umów z NFZ,
 • biegła znajomość pakietu Ms Office,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy,

 

Mile widziane:

 • praca z programem InfoMedica
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy
Pracownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Specjalista ds. Zakupów / Zaopatrzenia   |  umowa o pracę
Siemianowice Śląskie
Szczegóły

SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku:

Pracownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji w dowolnym momencie.

Zakres obowiązków
 • planowanie i przygotowywanie zamówień zgodnie z potrzebami Szpitala,
 • przeprowadzanie postępowań przetargowych oraz nadzór nad dokumentacją przetargową, sporządzanie umów, protokołów itp.
 • kontakt z oferentami, udzielanie odpowiedzi na zapytania,
 • prowadzenie rejestrów,
 • dokonywanie zakupów na potrzeby Szpitala,
 • zbieranie i wycena zamówień z oddziałów, przygotowywanie zestawień,
 • uzgadnianie terminów dostaw i odbiorów towarów,
 • działania związane z reklamacjami w przypadku wadliwych towarów,
 • obsługa miniPortalu (e-Zamówienia) - narzędzia Urzędu Zamówień Publicznych.
Wymagania
 • wykształcenie min. średnie,
 • biegła znajomość pakietu Ms Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w podobnym charakterze pracy,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność obsługi narzędzia - miniPortal (e-Zamówienia).

Adres

ul. 1 Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
województwo śląskie
powiat Siemianowice Śląskie
gmina Siemianowice Śląskie

Dodatkowe informacje

NIP: 6431764082
REGON: 000308270
KRS: 0000490160
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 12-12-2013
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Siemianowice Śląskie