Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Oferty pracy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI I KOMUNIKACJI BIURA KARIER
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Siedlce
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizacja komunikacji wewnętrznej, przygotowywanie informacji i materiałów skierowanych do pracowników administracyjnych i naukowych uczelni i studentów. Opracowywanie polityki komunikacji do mediów oraz stałą współpracę z mediami lokalnymi. Komunikacja B2B oraz B2C. Koordynacja organizacji imprez ogólnouczelnianych. Patronaty nad ciekawymi wydarzeniami, akcjami społecznymi, charytatywnymi itp. Współpracę z wydawnictwem. Kreowanie wizerunku UPH. Ścisła współpraca z wszystkimi jednostkami uczelni. Opracowywanie planów pracy oraz harmonogramów działań Działu Promocji i Komunikacji oraz nadzór nad ich realizacją. Rozliczenie finansowe wszystkich działań prowadzonych w Dziale Promocji i Komunikacji.
Wymagania
Zawody:
Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Inne wymagania:
kilkuletnie doświadczenie w pracy w zakresie marketingu i promocji, doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem, umiejętność planowania i realizacji budżetu, wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i komunikatywność oraz swoboda wystąpień publicznych, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, mile widziana znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub białoruskiego na poziomie komunikatywnym, praktyczna umiejętność tworzenia i wdrażania strategii promocyjnych i komunikacyjnych oraz planowania i realizacji kampanii marketingowych B2B i B2C, w tym event marketing w Polsce i zagranicą, doświadczenie w zakresie prowadzenia PR instytucji, w tym doświadczenie we współpracy z mediami, dobra znajomość rynku mediów w Polsce oraz zagranicą, umiejętność redagowania tekstów prasowych, promocyjnych, internetowych, swobodne poruszanie się w świecie PR oraz marketingu: on-line, content, wideo, brand, social media, e-mail itd., znajomość narzędzi do monitoringu Internetu oraz do analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościowych, znajomość trendów dotyczących marketingu, reklamy, PR i umiejętne korzystanie z wiedzy w codziennej pracy, znajomość CMS i podstaw HTML, podstawowe umiejętności obróbki graficznej i video, doskonała orientacja się w zjawiskach zachodzących na rynku pracy oraz warunkach i możliwościach zatrudnienia na rynku pracy, dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej, znajomość w zakresie stosownych regulacji prawnych, znajomość zagadaniem związanych z planowaniem kariery zawodowej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
Zawód: tłumacz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Siedlce
Szczegóły
Zakres obowiązków
Tłumaczenie treści zajęć na język migowy dla studentów niesłyszących. Praca w godzinach od 07:30 do 15:30.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
język migowy
Inne wymagania:
potwierdzona znajomość języka polskiego migowego zaświadczeniem ukończenia kursu PJM na poziomie B2 lub B1, bądż certyfikatem T2 lub T1, doświadczenie w zakresie tłumaczeń, dyspozycyjność w soboty i niedziele- tłumaczenie zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Siedlce
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie ustawy i regulaminu udzielania zamówień). Prawidłowe i terminowe rozliczanie zadań, zleceń i poleceń realizowanych w dziale. Współpraca z komórkami w zakresie prawidłowego i jednolitego przestrzegania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych. Sporządzanie planów, sprawozdań, raportów z realizacji zamówień publicznych. Przygotowywanie opinii w zakresie zamówień publicznych. Praca w godzinach od 07:30 do 15:30.
Wymagania
Zawody:
Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne, kierunek: administracja,prawo
Uprawnienia:
Obsługa komputera (znajomość programu MS-Office)
Inne wymagania:
wykszałcenie wyższe ekonomiczne o kierunku ekonomia, administracja, prawo, bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych, staż pracy min.5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w prowadzeniu postępowań w projektach współfinansowanych przez UE oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REDAKTOR
Zawód: redaktor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Siedlce
Szczegóły
Zakres obowiązków
Redagowanie tekstów składanych do Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, współpraca i konsultacje z autorami tekstów, opracowywanie maszynopisów pod względem merytorycznym, stylistycznym i edytorskim: dokładne przeczytanie pracy, ocena pracy, wysunięcie ewentualnych propozycji zmian, skrótów, uzupełnień, adiustacja stylistyczna – opracowanie tekstu pod względem językowym, dbanie o czystość języka i poprawność stylu.
Wymagania
Zawody:
Redaktor wydawniczy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), humanistyczne, kierunek: Filologia polska lub inne filologiczne
Uprawnienia:
Obsługa komputera (znajomość programu MS-Office)
Inne wymagania:
Znajomość zasad przygotowywania bibligrafii, przypisów, sporządzanie wykazów i indeksów, znajomośćzasad korektorskich. Doświadczenie w opracowywaniu tekstów w języku polskim, dodatkowym atutem będzie umiejętność opracowywania tekstów w języku obcym. Umiejętność pracy w zespole.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08-110 Siedlce
Stanisława Konarskiego 2

Pracodawcy z miasta Siedlce