Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "TEATR" MAREK GUMIŃSKI

Oferty pracy PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "TEATR" MAREK GUMIŃSKI

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Al. Krakowska 20
05-090 Sękocin Nowy
województwo mazowieckie
powiat pruszkowski
gmina Raszyn

Dodatkowe informacje

NIP: 1230321180
REGON: 013210090

Profil działalności:

 • 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 64.91.Z - Leasing finansowy
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-08-2005
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Sękocin Nowy

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag