Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - OMEGA - ZAKŁAD SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH Jarosław Irzyk

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Oferty pracy OMEGA - ZAKŁAD SIECI WODNO - KANALIZACYJNYCH IRZYK JAROSŁAW

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Zawód: mechanik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Operator sprzętu ciężkiego. Praca przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Praca na terenie Krakowa, Myślenic, Małopolski.
Wymagania
Zawody:
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
Operator Koparkoładowarki
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, konieczne doświadczenie conajmniej 2 letnie na ww. stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
Zawód: operator koparki   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Operator sprzętu ciężkiego. Praca przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Praca na terenie Krakowa, Myślenic, Małopolski.
Wymagania
Zawody:
Operator koparko-ładowarki (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
Operator Koparkoładowarki
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, konieczne doświadczenie conajmniej 2 letnie na ww. stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR KOPARKI GĄSIENICOWEJ
Zawód: operator koparki   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Operator sprzętu ciężkiego na budowie. Praca przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Praca na terenie Krakowa, Myślenic, Małopolski.
Wymagania
Zawody:
Operator koparki (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
operator koparki
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, obsługa koparki gąsienicowej, 2 lata doświadczenia jako operator koparki - wymagane
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MONTER (ZEWNĘTRZNYCH) SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
Zawód: monter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zewnętrznej.

Praca na terenie Małopolski oraz Myślenic.
Wymagania
Zawody:
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
Instalowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, konieczne doświadczenie min. 2 lata na ww. stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK FIZYCZNY
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Praca na terenie Krakowa, Myślenic, Małopolski.
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK FIZYCZNY
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Praca na terenie Krakowa, Myślenic, Małopolski.
Wymagania
Zawody:
Pomocniczy robotnik budowlany (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, wymagane doświadczenie zawodowe
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MONTER (ZEWNĘTRZNYCH) SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
Zawód: monter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zewnętrznej.

Praca na terenie Małopolski.
Wymagania
Zawody:
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
Instalowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, konieczne doświadczenie min. 1 rok na ww. stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
Zawód: operator koparki   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Operator sprzętu ciężkiego. Praca przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Praca na terenie Krakowa, Myślenic, Małopolski.
Wymagania
Zawody:
Operator koparko-ładowarki (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
Operator Koparkoładowarki
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, konieczne doświadczenie conajmniej 1 rok na ww. stanowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR KOPARKI GĄSIENICOWEJ
Zawód: operator koparki   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kraków
Szczegóły
Zakres obowiązków
Operator sprzętu ciężkiego na budowie. Praca przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Praca na terenie Krakowa, Myślenic, Małopolski.
Wymagania
Zawody:
Operator koparki (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Uprawnienia:
operator koparki
Inne wymagania:
Wykształcenie dowolne, obsługa koparki gąsienicowej, 1 rok doświadczenia jako operator koparki - wymagane
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Szkolna 17
41-711 Ruda Śląska
województwo śląskie
powiat Ruda Śląska
gmina Ruda Śląska

Adres do doręczeń

641
32-412 Wiśniowa
województwo małopolskie
powiat myślenicki
gmina Wiśniowa

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

234
32-400 Bysina
województwo małopolskie
powiat myślenicki
gmina Myślenice
641
32-412 Wiśniowa
województwo małopolskie
powiat myślenicki
gmina Wiśniowa

Dodatkowe informacje

NIP: 6482229861
REGON: 278048899

Profil działalności:

 • 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
 • 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 08.92.Z - Wydobywanie torfu
 • 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z - Handel energią elektryczną
 • 36.00.Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Uprawnienia:

 • od 2008-04-30 do 2029-04-30 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż koncesja na eksploatację piaskowca lgockiego ze złoża BYSINA (wprowadzone przez Starosta myśleniecki Myślenice)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-05-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Ruda Śląska