Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - STANIEK MARZENA OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO "METRIS"

Oferty pracy Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Leśna 10C
44-362 Rogów
województwo śląskie
powiat wodzisławski
gmina Gorzyce

Adres do doręczeń

ul. Leśna 10C
44-362 Rogów
województwo śląskie
powiat wodzisławski
gmina Gorzyce

Dodatkowe informacje

NIP: 6472067693
REGON: 277694440

Profil działalności:

 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
 • 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.11.Z - Wydawanie książek
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 85.41.C - Placówki doskonalenia nauczycieli
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 02-01-2002
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Rogów