Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SOFT-IB IRENEUSZ BUREK

Firma komputerowa SOFT-ib  od 1995 roku zajmuje się sprzedażą oraz serwisem urządzeń komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych (w tym kas i drukarek fiskalnych, systemów znakowania, wag). Firma koncentruje się na obsłudze klientów biznesowych, w których wdraża oprogramowanie (sprzedażowe, magazynowe, gastronomiczne) oraz buduje systemy komputerowo – kasowe wspierające proces sprzedaży. U wielu klientów firma prowadzi nadzór nad instalacjami sieciowymi oraz oprogramowaniem w ramach stałej umowy serwisowej.  

Oferty pracy SOFT-ib

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Informatyk
Zawód: informatyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Racibórz
Szczegóły

Zatrudnimy na stanowisku INFORMATYK

Stanowisko w Dziale Serwisu Pionu IT firmy SOFT-IB, związane jest z obsługą serwisową klienta biznesowego. Praca w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego w placówkach klientów biznesowych, zarządzanie siecią oraz diagnozowaniem i usuwaniem usterek sprzętu komputerowego w Dziale Serwisu. Praca w zespole ds. wdrożeń oprogramowania (magazynowego, gastronomicznego itp.) głównie w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu i sieci oraz systemów backupu danych.

Zakres obowiązków
 • diagnozowanie i naprawa sprzętu komputerowego,
 • konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń sieciowych,
 • konfiguracja i zarządzanie systemami bezpieczeństwa danych,
 • wsparcie sprzętowe i sieciowe wdrożeń oprogramowania (sprzedażowego, magazynowego, systemów gastronomicznych),
 • obsługa firm biznesowych w zakresie stałej opieki IT.
Wymagania
 • Znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania usterek i ich naprawa.
 • Umiejętność konfiguracji i administracji sieci komputerowych (LAN, WAN, WiFi).
 • Administracja systemami Windows, Linux - różne dystrybucje.
 • Ogólna wiedza na temat najnowszych technologii IT.
 • Instalacja i konfiguracja Windows Server.
 • Instalacja i konfiguracja serwerów backupowych typu NAS.
 • Minimum średnie wykształcenie.
 • Prawo jazdy kat. B  

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy serwisowej, administracyjnej lub obsługi klienta. 
 • Znajomość minimum podstawowa: HTML, CSS, MySQL, PHP.

Adres

Klasztorna 12
47-400 Racibórz
województwo śląskie
powiat raciborski
gmina Racibórz

Adres do doręczeń

Klasztorna 12
47-400 Racibórz
województwo śląskie
powiat raciborski
gmina Racibórz

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Arcybiskupa Józefa Gawliny 4
47-400 Racibórz
województwo śląskie
powiat raciborski
gmina Racibórz
ul.W.Planetorza 9
47-200 Kędzierzyn-Koźle
województwo opolskie
powiat kędzierzyńsko-kozielski
gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Świętego Jana 16
44-286 Wodzisław Śląski
województwo śląskie
powiat wodzisławski
gmina Wodzisław Śląski
ul. Klasztorna 12
47-400 Racibórz
województwo śląskie
powiat raciborski
gmina Racibórz

Dodatkowe informacje

NIP: 6391004027
REGON: 272561940

Profil działalności:

 • 18.11.Z - Drukowanie gazet
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
 • 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.11.Z - Wydawanie książek
 • 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych
 • 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-05-1995
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Racibórz