Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Sybilla Szmidt

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Sybilla Szmidt

Firma produkcyjna z branży spożywczej z okolic Gliwic posiadająca sieć sklepów własnych

Oferty pracy Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Sybilla Szmidt

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 62A
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice

Adres do doręczeń

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 62A
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Łużycka 10
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Toszecka 18c
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Wojska Polskiego 2c
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 62
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice
ul. Mikołaja Kopernika b/n
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Ignacego Paderewskiego 56
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Wojska Polskiego 8a
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice
ul. Czajki 10
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Szopena 9
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice
ul. ks. Konstantego Damrota 20
41-800 Zabrze
województwo śląskie
powiat Zabrze
gmina Zabrze
ul. Szpitalna 3a
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice
ul. Kurpiowska 20
44-105 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Literatów 63
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Jana Pawła II 14b
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Szafirowa 16
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Szopena 9a
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice
ul. Jana Pawła II b/n
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 60
44-120 Pyskowice
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Pyskowice
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
województwo śląskie
powiat gliwicki
gmina Toszek
toszecka 18d
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Dodatkowe informacje

NIP: 6310206087
REGON: 271030241

Profil działalności:

 • 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.52.Z - Produkcja lodów
 • 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 10.73.Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 14.12.Z - Produkcja odzieży roboczej
 • 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-12-1990
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Pyskowice