Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Oferty pracy OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

POŚREDNIK PRACY

Zawód: specjalista ds. hr Rodzaj: praca tymczasowa
OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe i personalne, doświadczenie na podobnym stanowisku, dobry kontakt z młodzieżą; umiejętność strategicznego i analitycznego ...
od 2680 zł
UoP brutto/mies.
Ostrów Wielkopolski
05-11-2020
od 2680 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Piła
Szczegóły
Zakres obowiązków
Promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej; pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia i poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy; realizacja przedsięwzięć dot. poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP oraz absolwentów, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej; badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych; rekrutowanie młodzieży do Hufców i Ośrodków Szkolenia i Wychowania; opracowywanie planów pracy we współpracy z pośrednikiem pracy i wychowawcą uczestników OHP; monitorowanie kariery absolwentów oraz udzielanie wsparcia; systematyczne uzupełnianie dokumentacji.
Praca w godz. 07.45-15.45.
Mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy b
Obsługa komputera (podstawy) - MS Office, MS Windows, Internet
pracy pod presją czasu
umiejętność organizacji pracy
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy. Prawo jazdy kat. B. Korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych. Umiejętność planowania własnej pracy pod presją czasu, a także w zespole. Umiejętność prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych. Umiejętność strategicznego, analitycznego myślenia. MS Office, poczta elektroniczna, Internet. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku + doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego, projektowanie indywidualnych planów działania, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach szkolenia, kształcenia i poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy, realizacja przedsięwzięć dot. poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP oraz absolwentów, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych, monitorowanie kariery absolwentów oraz udzielanie wsparcia; systematyczne uzupełnianie dokumentacji, tworzenie banku danych na temat informacji zawodowej, współpraca z instytucjami rynku pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami samorządowymi, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi.
Wymagania
Zawody:
Doradca zawodowy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, specjalizacja: Doradztwo lub poradnictwo zawodowe
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy, prawo jazdy kat. B; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, umiejętność prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych; umiejętność planowania pracy własnej oraz pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; kreatywność, innowacyjność i chęć kształcenia ustawicznego; znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Poznaniu przyjazd na koszt własny
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO
Zawód: doradca   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Leszno
Szczegóły
Zakres obowiązków
opracowywanie planu pracy w zakresie realizacji szkoleń zawodowych; planowanie kosztów realizowanych kursów; ustalanie harmonogramu szkoleń zawodowych; opracowywanie oferty szkoleniowej na podstawie informacji zebranych od lokalnych pracodawców; hospitowanie zajęć na kursach według ustalonego planu i sporządzanie sprawozdań z hospitacji; sporządzanie harmonogramu pracy z młodzieżą; udział w opracowywaniu ścieżki wsparcia dla uczestników i absolwentów OHP na cały okres kształcenia danego rocznika oraz okres usamodzielniania absolwenta OHP; planowanie indywidualnych spotkań konsultacyjno-informacyjnych z uczestnikami OHP; sporządzanie okresowych sprawozdań/statystyk oraz informacji z bieżącej działalności; sporządzanie analiz dotyczących sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy; analizowanie rynku pracy w kontekście potrzeb szkoleniowych klienta; rozpoznanie lokalnego rynku pracy i edukacji, jego najważniejszych uczestników: pracodawców, instytucji działających na rzecz młodzieży i pracodawców (np. izby rzemieślnicze, stowarzyszenia pracodawców itp.); utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania; monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców, społeczności; prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami pionu kształcenia i wychowania (CKiW, OSiW, HP na terenie danego CEiPM); udział w pracach zespołów wsparcia uczestników; promocja usług wśród potencjalnych klientów OHP oraz rozpowszechnianie działalności w środowisku lokalnym.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), humanistyczne, kierunek: doradztwo/poradnictwo zawodowe, pedagogika pracy
Uprawnienia:
Znajomość pakietu MS Office
Inne wymagania:
wykształcenia wyższe, mile widziane ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Umiejętność planowania pracy własnej oraz pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; kreatywność, innowacyjność i chęć kształcenia ustawicznego; znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Piła
Szczegóły
Zakres obowiązków
Promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej; pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia i poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy; realizacja przedsięwzięć dot. poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP oraz absolwentów, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej; badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych; rekrutowanie młodzieży do Hufców i Ośrodków Szkolenia i Wychowania; opracowywanie planów pracy we współpracy z pośrednikiem pracy i wychowawcą uczestników OHP; monitorowanie kariery absolwentów oraz udzielanie wsparcia; systematyczne uzupełnianie dokumentacji.
Praca w godz. 07.45-15.45
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy b
pracy pod presją czasu
umiejętność organizacji pracy
Obsługa komputera (podstawy) - MS Office, MS Windows, Internet
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawdowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy. Prawo jazdy kat. B. Korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolnośc do czynności prawnych. Umiejętnośc planowania własnej pracy pod presją czasu, a także w zespole. Umiejętność prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych. Umiejętność strategicznego, analitycznego myślenia. MS Office, poczta elektroniczna, internet. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku + doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO
Zawód: doradca   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Piła
Szczegóły
Zakres obowiązków
Sporządzanie harmonogramu pracy z młodzieżą, udział w opracowywaniu ścieżki wsparcia dla uczestników i absolwentów OHP na cały okres kształcenia danego rocznika oraz okres usamodzielniania absolwenta OHP; planowanie indywidualnych spotkań konsultacyjno-informacyjnych z uczestnikami OHP; ustalanie harmonogramu szkoleń zawodowych; sporządzanie analiz dotyczących sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy; analizowanie rynku pracy w kontekście potrzeb szkoleniowych klienta; rozpoznanie lokalnego rynku pracy i edukacji, jego najważniejszych uczestników: pracodawców, instytucji działających na rzecz młodzieży i pracodawców (np. izby rzemieślnicze, stowarzyszenia pracodawców, itp.); utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania; monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców, społeczności; opracowywanie oferty szkoleniowej na podstawie informacji zebranych od lokalnych pracodawców, planowanie kosztów realizowanych kursów; hospitowanie zajęć na kursach według ustalonego planu i sporządzanie sprawozdań z hospitacji; prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami pionu kształcenia i wychowania (CKiW, OSiW, HP, na terenie danego CEiPM); udział w pracach zespołów wsparcia uczestników; promocja usług wsród potencjalnych klientów OHP oraz rozpowszechnianie działalności w środowisku lokalnym, uzupełnianie dokumentacji.

Miejsce wykonywania pracy: Piła
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe, mile widziane ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, umiejętnośc planowania pracy własnej oraz pracy pod presja czasu, a także w zespole. Umiejętność strategicznego i analitycznego myslenia, MS Office, poczta elektroniczna, internet. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego, projektowanie indywidualnych planów działania, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach szkolenia, kształcenia i poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy, realizacja przedsięwzięć dot. poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP oraz absolwentów, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych, monitorowanie kariery absolwentów oraz udzielanie wsparcia; systematyczne uzupełnianie dokumentacji, tworzenie banku danych na temat informacji zawodowej, współpraca z instytucjami rynku pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami samorządowymi, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi.
Wymagania
Zawody:
Doradca zawodowy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, specjalizacja: Doradztwo lub poradnictwo zawodowe
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy. Umiejętność prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych, umiejętność planowania pracy własnej oraz pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, innowacyjność i chęć kształcenia ustawicznego, znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego. Mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DYREKTOR CEIPM
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Piła
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Kierowanie i koordynacja bieżącej działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.
2. Koordynowanie i merytoryczne wsparcie działalności wszystkich jednostek zespołów i stanowisk funkcjonujących w ramach CEiPM.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM).
4. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i merytorycznej dotyczącej funkcjonowania CEIPM oraz działalności podległych mu jednostek.
5. Realizacja zadań związanych z refundacją wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
6. Nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem, aktualizacją oraz wdrażaniem i realizacją zadań w CEIPM, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego, Zarządzeń WK, Zarządzeń KG OHP oraz innych działań i projektów organizowanych i nadzorowanych przez WWK OHP.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe magistercie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, umiejętnośc zarządzania i podejmowania decyzji oraz strategicznego i analitycznego myślenia, znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość zagadnień związanych z rynkiem pracy, refundacją kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym, sumienność, bezstronność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiednia postawa etyczna., znajomość MS Office, poczty elektronicznej i internetu. Min. 8 lat stażu pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. REFUNDACJI KOSZTÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przyjmowanie, poświadczanie, rejestrowanie, sprawdzanie wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS młodocianych pracowników; sporządzanie wstępnej opinii o negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; prowadzenie rejestru przyjętych wniosków; przekazywanie sprawdzonych i zaopiniowanych wniosków wraz z umowami zawartymi z młodocianymi na czas nieokreślony do WWK OHP; przyjmowanie, poświadczanie, rejestrowanie i sprawdzanie wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom; przygotowanie zbiorczego zestawienia zapotrzebowania środków na refundację; przygotowywanie list wypłat refundacyjnych; przechowywanie, zabezpieczanie, archiwizowanie dokumentacji refundacyjnej; obsługa programu Delfin; inne zadania zlecone przez Dyrektora CEiPM w Kaliszu i Komendanta WWK OHP. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Poznaniu przyjazd na koszt własny.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia:
ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW MS OFFICE
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe lub średnie (ekonomiczne), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania pracy własnej oraz pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; kreatywność, innowacyjność i chęć kształcenia ustawicznego; znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, mile widziane osoby niepełnosprawne.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. 28 Czerwca 1956 r. 211
61-485 Poznań
województwo wielkopolskie
powiat Poznań
gmina Poznań-Wilda

Dodatkowe informacje

NIP: 7781172922
REGON: 00103694500000

Pracodawcy z miasta Poznań