Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA

Oferty pracy Aquapark Polkowice- Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

MECHANIK AUTOMATYKI - ELEKTRYK
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Nadzór nad urządzeniami w obiekcie i obrębie budynku. 2.Prowadzenie dokumentacji obowiązującej na stanowisku pracy. 3.Montaż i demontaż
elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu. 4.Wykonywanie załączeń maszyn i urządzeń. 5.Wykonywanie pomiarów
wynikających z przepisów. 6.Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie obiektu, w tym: rozdzielni głównej,
rozdzielnic, okablowania, urządzeń siłowych, sterowniczych, instalacji oświetlenia. 7.Wykonywanie wszystkich niezbędnych napraw i modernizacji
instalacji elektrycznych zmierzających do przywrócenia lub poprawienia jej funkcjonalności. 8.Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z
zakresem obowiązków.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie
[Uprawnienie 1] : uprawnienia SEP (elektryczne)
[Umiejętność 1] : znajomość zagadnień z zakresu elektromechaniki i automatyki
[Inne] : prosimy o złożenie CV i podania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNOLOG WODY
Zawód: monter   |  Rodzaj: inna
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem instalacji technologii wody, usuwanie wszystkich awarii w instalacji oraz
kontrola i utrzymywanie wymaganych przepisami parametrów wody. 2. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie na
obiekcie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzła c.o. 3. Obsługa i analiza wszelkich sygnałów dostarczanych
przez systemy monitoringu technologii wody, c.o. i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 4. Prowadzenie
dokumentacji sanitarnej i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie. 5. Inne czynności zlecone przez
przełożonego.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
książeczka sanitarno epidemiologiczna
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, punktualność
[Umiejętność 1] : umiejętność obsługi, konserwacji i naprawy instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej
[Inne] : osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV oraz listu motywacyjnego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
Zawód: kasjer   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej. 2.Wystawianie faktur VAT zgodnie z zasadami podatkowymi. 3.Rozliczanie klientów z pobytu na hali basenowej, z uwzględnieniem: czasu pobytu, zakresu usług z jakich korzystali zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 4.Przygotowywanie posiłków, prowadzenie sprzedaży towarów oraz artykułów spożywczych w wyznaczonych przez pracodawcę miejscach oraz obsługa gastronomiczna. 5.Obsługa klienta w zakresie sprzedaży usług basenowych oraz rekreacyjnych. 6.Pomoc klientom w prawidłowym poruszaniu się po obiekcie oraz nadzorowanie prawidłowego korzystania przez klientów i urządzeń znajdujących się na obiekcie. 7.Budowanie dobrych relacji z klientami 8.Udzielanie klientom informacji związanych z usługami
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
ABC komputera - podstawy obsługi
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : mile widziane doświadczenie w pracy z klientem, umiejętność rozpoznawania jego potrzeb, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
[Umiejętność 1] : umiejętność pieczenia ciast
[Inne] : osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV oraz listu motywacyjnego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. 2. Sprawowanie kontroli technicznej obiektu. 3. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami. 4. Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanych projektów budowlanych oraz wszystkich czynności wynikających z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót budowlanych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
przynalażność do izby inżynierów
ABC komputera - podstawy obsługi
Inne wymagania:
[Uprawnienie 1] : uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń
[Uprawnienie 2] : wykształcenie wyższe budowlane o specjalności budownictwo ogólne
[Inne] : osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV oraz listu motywacyjnego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MECHANIK AUTOMATYKI - ELEKTRYK
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Nadzór nad urządzeniami w obiekcie i obrębie budynku. 2.Prowadzenie dokumentacji obowiązującej na stanowisku pracy. 3.Montaż i demontaż
elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu. 4.Wykonywanie załączeń maszyn i urządzeń. 5.Wykonywanie pomiarów
wynikających z przepisów. 6.Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie obiektu, w tym: rozdzielni głównej,
rozdzielnic, okablowania, urządzeń siłowych, sterowniczych, instalacji oświetlenia. 7.Wykonywanie wszystkich niezbędnych napraw i modernizacji
instalacji elektrycznych zmierzających do przywrócenia lub poprawienia jej funkcjonalności. 8.Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z
zakresem obowiązków.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie
[Uprawnienie 1] : uprawnienia SEP (elektryczne)
[Umiejętność 1] : znajomość zagadnień z zakresu elektromechaniki i automatyki
[Inne] : prosimy o złożenie CV i podania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNOLOG WODY
Zawód: monter   |  Rodzaj: inna
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem instalacji technologii wody, usuwanie wszystkich awarii w instalacji oraz
kontrola i utrzymywanie wymaganych przepisami parametrów wody. 2. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie na
obiekcie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzła c.o. 3. Obsługa i analiza wszelkich sygnałów dostarczanych
przez systemy monitoringu technologii wody, c.o. i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 4. Prowadzenie
dokumentacji sanitarnej i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie. 5. Inne czynności zlecone przez
przełożonego.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
książeczka sanitarno epidemiologiczna
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, punktualność
[Umiejętność 1] : umiejętność obsługi, konserwacji i naprawy instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej
[Inne] : osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV oraz listu motywacyjnego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. 2. Sprawowanie kontroli technicznej obiektu. 3. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami. 4. Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanych projektów budowlanych oraz wszystkich czynności wynikających z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót budowlanych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
przynalażność do izby inżynierów
ABC komputera - podstawy obsługi
Inne wymagania:
[Uprawnienie 1] : uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń
[Uprawnienie 2] : wykształcenie wyższe budowlane o specjalności budownictwo ogólne
[Inne] : osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV oraz listu motywacyjnego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNOLOG WODY
Zawód: monter   |  Rodzaj: inna
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem instalacji technologii wody, usuwanie wszystkich awarii w instalacji oraz
kontrola i utrzymywanie wymaganych przepisami parametrów wody. 2. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie na
obiekcie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzła c.o. 3. Obsługa i analiza wszelkich sygnałów dostarczanych
przez systemy monitoringu technologii wody, c.o. i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 4. Prowadzenie
dokumentacji sanitarnej i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie. 5. Inne czynności zlecone przez
przełożonego.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
książeczka sanitarno epidemiologiczna
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, punktualność
[Umiejętność 1] : umiejętność obsługi, konserwacji i naprawy instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej
[Inne] : osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV oraz listu motywacyjnego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MECHANIK AUTOMATYKI - ELEKTRYK
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Nadzór nad urządzeniami w obiekcie i obrębie budynku. 2.Prowadzenie dokumentacji obowiązującej na stanowisku pracy. 3.Montaż i demontaż
elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu. 4.Wykonywanie załączeń maszyn i urządzeń. 5.Wykonywanie pomiarów
wynikających z przepisów. 6.Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie obiektu, w tym: rozdzielni głównej,
rozdzielnic, okablowania, urządzeń siłowych, sterowniczych, instalacji oświetlenia. 7.Wykonywanie wszystkich niezbędnych napraw i modernizacji
instalacji elektrycznych zmierzających do przywrócenia lub poprawienia jej funkcjonalności. 8.Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z
zakresem obowiązków.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie
[Uprawnienie 1] : uprawnienia SEP (elektryczne)
[Umiejętność 1] : znajomość zagadnień z zakresu elektromechaniki i automatyki
[Inne] : prosimy o złożenie CV i podania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
Zawód: kasjer   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Polkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej. 2.Wystawianie faktur VAT zgodnie z zasadami podatkowymi. 3.Rozliczanie klientów z pobytu na hali basenowej, z uwzględnieniem: czasu pobytu, zakresu usług z jakich korzystali zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 4.Przygotowywanie posiłków, prowadzenie sprzedaży towarów oraz artykułów spożywczych w wyznaczonych przez pracodawcę
miejscach oraz obsługa gastronomiczna. 5.Obsługa klienta w zakresie sprzedaży usług basenowych oraz rekreacyjnych. 6.Pomoc klientom
w prawidłowym poruszaniu się po obiekcie oraz nadzorowanie prawidłowego korzystania przez klientów i urządzeń znajdujących się na
obiekcie. 7.Budowanie dobrych relacji z klientami 8.Udzielanie klientom informacji związanych z usługami
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
ABC komputera - podstawy obsługi
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, kultura osobista, mile widziane doświadczenie w pracy z klientem i umiejętność rozpoznawania jego potrzeb
[Umiejętność 1] : umiejętność pieczenia ciast
[Inne] : wymagane dokumenty: CV i podanie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Młyńska 4
59-100 Polkowice
województwo dolnośląskie
powiat polkowicki
gmina Polkowice

Dodatkowe informacje

NIP: 6922068848
REGON: 390604980
KRS: 0000031175

Dyrektor generalny

Sebastian Wojciech Sypko
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 14-02-2002
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Polkowice