Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o.

Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega

Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega pow­stała w 2012 ro­ku na skutek in­tegra­cji kil­ku znaczących pro­du­centów warzyw z re­jonu Pol­ski cen­tral­nej. W skład Gru­py wchodzą między in­nymi pre­kur­so­rzy, z za­razem naj­więksi pro­du­cen­ci sałaty kruchej (lodowej), cyko­ri radic­chio, en­dywi oraz sałaty rzym­skiej w Pol­sce.

Oferty pracy Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o.

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW PRIMAVEGA Sp. z o.o.
09-152 Wróblewo Osiedle
Wróblewo Osiedle 14

Pracodawcy z miasta Płońsk