Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - POWIAT PŁOCKI

drogownictwo

Oferty pracy Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT W SEKCJI TECHNICZNEJ
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
a) prowadzenie sekretariatu Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku;
b) prowadzenie rejestrów dokumentacji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
c) bezpośrednia obsługa petentów;
d) przygotowywanie projektów pism i dokumetów;
e) sprawozdawczość z zakresu wykonywanych obowiązków;
f) prowadzenie i gromadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
g) przygotowywanie i przekazywanie akt do zakładowej składnicy akt;
h) dokonywanie zaopatrzenia Biura Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w artykuły biurowe i przemysłowe;
i) ścisła współpraca z kierownictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.
Praca w siedzibie Urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca o charakterze biurowo - terenowym. Stanowisko pracy na I piętrze, budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. W budynku brak windy.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Osoba ubiegajaca się o stanowisko Referent w Sekcji Technicznej powinna spełniać nastepujace niezbędne wymagania:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie: wyższe I lub II stopnia,
f) co najmniej 6-miesięczny staż pracy,
g) znajomość aktów prawnych obowiązujących w jednostkach samorządu terytorialnego,
h) znajomość podstaw KPA,
i) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
j) doświadczenie w archiwizacji akt,
k) umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole,
l) umiejętność obsługi komputera (Windows), MS Office i Excel,
ł) posiadanie prawa jazdy kategorii B (czynne prawo jazdy kat. B).

Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole;
b) umiejętność stosowania przepisów;
c) dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
d) komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność;
e) podstawowa wiedza w zakresie działalności samorządu terytorialnego;
f) zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
g) doświadczenie w prowadzeniu kancelarii, sekretariatu mile widziane.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR W SEKCJI TECHNICZNEJ
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Nadzór nad wprowadzeniem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Prowadzenie zakładowej składnicy akt.
3. Bezpośrednia obsługa petentów; przyjmowanie korespondencji złożonej przez interesantów, udzielanie informacji o sposobie, trybie i terminach załatwienia spraw urzędowych.
4. Prowadzenie procedury związanej z wydawaniem zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
5. Prowadzenie procedury związanej z wydawaniem zezwoleń dotyczących lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
6. Sprawozdawczość z zakresu wykonywanych obowiązków.
7. Organizacja i kontrola transportu zakładowego.
Praca w siedzibie Urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca o charakterze biurowo - terenowym. Stanowisko pracy na I piętrze, budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. W budynku brak windy
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Niezbędne wymagania:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie: wyższe I lub II stopnia
f) co najmniej 2-letni staż pracy,
g) znajomość aktów prawnych obowiązujących w jednostkach samorządu terytorialnego,
h) znajomość podstaw KPA, ustawy o drogach publicznych,
i) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
j) doświadczenie w archiwizacji akt,
k) doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych,
l) umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole,
ł) umiejętność obsługi komputera (Windows), MS Office, Excel,
m) posiadanie prawa jazdy kat. B ( czynne prawo jazdy kat. B)
Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność stosowania przepisów;
c) dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
d) komunikatywność, samodzielność;
e) podstawowa wiedza w zakresie działalności samorządu terytorialnego;
f) zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR W SEKCJI TECHNICZNEJ
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
a) gromadzenie, przetwarzanie i udostepnianie infomacji o drogach publicznych;
b) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
c) opracowywanie projektów uchwał;
d) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz remontów, a w szczególności:
- współpraca przy organizacji przetargów;
- ustalenia wartości zamówienia na roboty, dostawy i usługi;
- przygotowanie wniosków o wydanie decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji;
- bieżący kontakty z jednostkami wykonujacymi dokumentacje projektowe na zklecenie zarządu dróg lub gminy;
- odbiory i sprawdzanie zlecanej dokumentacji technicznej;
e) zbieranie i przetwarzanie danych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych;
f) udział w pracach Zespołu Uzgodnień dokumentacji Projektowej;
g) prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie powierzonych obowiązków;
h) przygotowanie uzgodnień: projektów decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie kompetencji zarządu drogi;

i) aktywny udział w procesie inwestycyjnym;
j) wyjazdy w teren w ramach pełnienia obowiązków służbowych;
k) współpraca związana z zimowym utrzymaniem dróg;
l)przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg powiatowych;
ł) współpraca związana z przygotowaniem wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych;
m) współpraca związana z okresowymi pomiarami ruchu drogowego;
n) uczestniczenie w prowadzeniu przygotowań od strony merutorycznej zamówień publiocznych, w tym opracowywanie kosztorysów inwestorskich.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
Praca w siedzibie Urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca o charakterze biurowo - terenowym. Dyspozycyjność w momencie utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym. Mozliwa praca w porach nocnych. Stanowisko pracy na I piętrze, budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. W budynku brak windy.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Niezbędne wymagania:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie: wyższe I lub II stopnia
f) co najmniej 2-letni staż pracy,
g) doświadczenie w pracy w administarcji publicznej,
h) znajomość zagadnień z zakresu drogownictwa,
i) znajomość procesu inwestycyjnego,
j) umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole,
k) umiejętność obsługi komputera (Windows), MS Office, Excel,
m) posiadanie prawa jazdy kat. B ( czynne prawo jazdy kat. B)

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa z zakresu: Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o zamówieniach publicznych, Ustawy o samorządzie powiatowym i Prawo o ruchu drogowym
b) biegła obsługa komputera (pakiety biurowe) oraz urządzeń biurowych,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność stosowania przepisów;
e) dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
f) komunikatywność, samodzielność;
g) wiedza w zakresie działalności samorządu terytorialnego;
h) zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
i) wykształcenie politechniczne/techniczne i uprawnienia budowlane mile widziane,
j) doświadczenie/wiedza geodezyjna mile widziana.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Bielska 59
09-400 Płock
województwo mazowieckie
powiat Płock
gmina Płock

Dodatkowe informacje

NIP: 7743227414
REGON: 61101603400000

Pracodawcy z miasta Płock

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag