Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Grzegorz Jędryka S4Home

Firma S4Home oferuje nadzór, doradztwo oraz wykonanie profesjonalnych instalacji AV w zakresie:

 • systemów kina domowego
 • systemów Multiroom
 • nagłośnienia lokali/restauracji
 • systemów telewizji satelitarnej i DVB-T
 • systemów sterowania instalacjami Audio-Video
 • inteligentnych domów

Oferty pracy S4Home

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Nowa 25
32-600 Oświęcim
województwo małopolskie
powiat oświęcimski
gmina Oświęcim

Adres do doręczeń

ul. Legionów 68
32-600 Oświęcim
województwo małopolskie
powiat oświęcimski
gmina Oświęcim

Dodatkowe informacje

NIP: 8691927122
REGON: 122536542

Profil działalności:

 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-04-2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Oświęcim