Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Oferty pracy MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ASYSTENT RODZINY

Zawód: asystent Rodzaj: praca tymczasowa
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny. Systematyczna indywidualna praca z rodziną, ...
od 3180 zł
UoP brutto/mies.
Orzesze
02-10-2020
od 3180 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

ASYSTENT RODZINY
Zawód: asystent   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Orzesze
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny. Systematyczna indywidualna praca z rodziną, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej. Współpraca ze szkołą, przedszkolem, sądem, urzędem pracy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny. Pomoc i uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym, merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:
Umowa na okres próbny 3 m-ce, docelowo umowa na czas nieokreślony
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Orzesze
PRACA W DNIACH I GODZINACH:
pn-pt (7.30-15.30), system pracy zadaniowy
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
obsługa komputera
Inne wymagania:
Wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub praca socjalna na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i dodatkowo udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (wymóg konieczny) lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego ds. rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (wymóg konieczny); lub co najmniej wykształcenie średnie + szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i dodatkowi udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną(wymóg konieczny)
Doświadczenie zawodowe: w pracy z dziećmi lub rodziną jak wyżej (oprócz wymaganego wykształcenia niezbędny staż pracy z dziećmi i rodziną).
Uprawnienia: posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu.
Umiejętności: znajomość obsługi komputera i programów biurowych, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, samodzielność w działaniu oraz własna inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.
Inne wymagania: Kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona. Obowiązek wypełnienia oświadczeń zamieszczonych w: BIP Orzesze - jednostki organizacyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-ogłoszenia o naborze.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PSYCHOLOG W PUNKCIE KONSULTACYJNYM
Zawód: psycholog   |  Rodzaj: inna
Orzesze
Szczegóły
Zakres obowiązków
Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin; prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych;motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych;udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym;udzielanie pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym;rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy oraz dzieciom krzywdzonym wsparcia i pomocy; stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi

OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:
Umow zlecenie 3 m-ce z możliwością przedłużenia
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Orzesze
PRACA W DNIACH I GODZINACH:
Praca 2 godziny w tygodniu - 16.00-18.00 w wybrany dzień tygodnia
Wymagania
Zawody:
Psycholog (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Psychologia
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii; co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z pracą psychologa a przede wszystkim w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym; uprawnienia: ukończenie dodatkowych szkoleń i kursów w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ASYSTENT RODZINY
Zawód: asystent   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Orzesze
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny. Systematyczna indywidualna praca z rodziną, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej. Współpraca ze szkołą, przedszkolem, sądem, urzędem pracy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny. Pomoc i uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym, merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:
Umowa na zastępstwo - do czasu powrotu z urlopu macierzyńskiego
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Orzesze
PRACA W DNIACH I GODZINACH:
pn-pt (7.30-15.30), system pracy zadaniowy
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
obsługa komputera
Inne wymagania:
Wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub praca socjalna na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i dodatkowo udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (wymóg konieczny) lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego ds. rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (wymóg konieczny); lub co najmniej wykształcenie średnie + szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i dodatkowi udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną(wymóg konieczny)
Doświadczenie zawodowe: w pracy z dziećmi lub rodziną jak wyżej (oprócz wymaganego wykształcenia niezbędny staż pracy z dziećmi i rodziną).
Uprawnienia: posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego środka transportu.
Umiejętności: znajomość obsługi komputera i programów biurowych, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, samodzielność w działaniu oraz własna inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.
Inne wymagania: Kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona. Obowiązek wypełnienia oświadczeń zamieszczonych w: BIP Orzesze - jednostki organizacyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-ogłoszenia o naborze.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Rynek 2 A
43-180 Orzesze
województwo śląskie
powiat mikołowski
gmina Orzesze

Dodatkowe informacje

NIP: 6351606990
REGON: 00345723700000

Pracodawcy z miasta Orzesze