Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Oferty pracy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT DS. KADR
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie spraw pracowniczych;
przygotowywanie materiałów, wniosków, dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami, zmianą stanowisk pracy, przyznaniem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych;
rozliczanie czasu pracy; kompletowanie wniosków odznaczeniowych oraz załatwienie spraw związanych z nagradzaniem i udzieleniem kar pracownikom; współpraca ze związkami zawodowymi i kierownikami komórek organizacyjnych; współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi zewnętrznymi instytucjami;
prowadzenie spraw z zakresu ZFŚS;
sprawozdawczość.
Godziny pracy 7:30-15:05
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe 4-letnie, ekonomiczne, kierunek: ekonomiczne, administracyjne lub pośrednie
Inne wymagania:
Wykształcenie: minimum średnie - ekonomiczne, administracyjne lub pośrednie. Doświadczenie zawodowe: staż pracy na podobnym stanowisku. Umiejętności, uprawnienia: znajomość Kodeksu Pracy i przepisów okołokodeksowych, znajomość ustawy o ZFŚS oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, umiejętność obsługi komputera oraz bardzo dobra znajomość programów Word, Excel, umiejętności interpersonalne; samodzielność; obowiązkowość, rzetelność, sumienność, spostrzegawczość, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych, bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny , oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez WSSE w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 na potrzeby procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY ASYSTENT
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie nadzoru epidemiologicznego, opracowywanie ognisk epidemicznych, sporządzanie ocen i analiz, epidemiologicznych, nadzór nad zakażeniami szpitalnymi, sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami leczniczymi w zakresie zadań komórki organizacyjnej
prowadzenie i opracowywanie rejestrów i ewidencji oraz innej dokumentacji
Godziny pracy 7.30-15.05
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), medyczne
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe: medyczne, pielęgniarskie, higiena i epidemiologia, zdrowie publiczne, promocja zdrowia lub pokrewne
studia podyplomowe o specjalności mającej zastosowanie w realizacji zadań państwowej inspekcji sanitarnej, rzetelność, terminowość,
odpowiedzialność, dokładność, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office)
umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, doświadczenie w pracy w Inspekcji Sanitarnej, znajomość podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Inspekcji Sanitarnej, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu nadzoru nad punktami szczepień i podmiotami leczniczymi (min. dotyczących warunków fachowych jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze; bieżącego reżimu sanitarno- przeciwepidemicznego w obiektach podmiotów leczniczych; dekontaminacji narzędzi, sprzętu i powierzchni w podmiotach leczniczych; chorób zakaźnych i innych czynników biologicznych wywołujących choroby zakaźne i zakażenia)
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OSOBA SPRZĄTAJĄCA
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Utrzymywanie należytej czystości pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych, sanitarnych, korytarzy, klatek schodowych, mycie okien itp. na przydzielonym odcinku pracy, Prowadzenie zapisów wykonanych czynnowsi, sporządzanie roztworów myjących, obsługa maszyn sprzątających Tasci Swingo 755B, własciwe zużycie materiałów i środków do utrzymania czystości, właściwe i umiejętne używanie powierzonego sprzętu ułatwiającego sprzątanie pomieszczeń, natychmiastowe powiadamianie pracownika Firmy Ochrony w przypadku pożaru, kradzieży, awarii instalacji lub innych niebezpiecznych zdarzeń
Godziny pracy 13-21 , 15-23
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo bobra organizacja czasu pracy, samodzielność, Doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby sprzątającej w laboratorium, szpitalu lub w produkcyjnym zakładzie z branży spożywczej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn
Żołnierska 16

Pracodawcy z miasta Olsztyn