Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Tomasz Mitka Elektryczna Firma Usługowa "ELEKTROSTER"

Oferty pracy Elektryczna Firma Usługowa „ELEKTROSTER” Tomasz Mitka

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Zagaje 5
32-300 Olkusz
województwo małopolskie
powiat olkuski
gmina Olkusz

Adres do doręczeń

ul. Zagaje 5
32-300 Olkusz
województwo małopolskie
powiat olkuski
gmina Olkusz

Dodatkowe informacje

NIP: 6371702805
REGON: 356759479

Profil działalności:

 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 30-10-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Olkusz