Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka

Oferty pracy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

BRUKARZ
Zawód: brukarz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Nisko
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wg. zawodu, oferta pracy bez wymagań.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
BRUKARZ
Zawód: brukarz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Nisko
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wg. zawodu, oferta pracy bez wymagań.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
Zawód: operator koparki   |  Rodzaj: umowa o pracę
Nisko
Szczegóły
Zakres obowiązków
Obsługa koparko ładowarki.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Uprawnienia:
operator koparko-ładowarki ( wszystkie typy)
operator koparki i koparkoładowarki
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Sandomierska 20aB / 9
37-400 Nisko
województwo podkarpackie
powiat niżański
gmina Nisko

Dodatkowe informacje

NIP: 8652000906
REGON: 180846119

Profil działalności:

 • 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
 • 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Uprawnienia:

 • od 2012-10-30 do 2027-10-29 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (wprowadzone przez Starosta niżański Nisko)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 19-05-2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Nisko