Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - P.H.U. "REKO" JAKUB CIUPIŃSKI

Oferty pracy P.H.U. "REKO" Jakub Ciupiński

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Jana Pawła II 104
42-300 Myszków
województwo śląskie
powiat myszkowski
gmina Myszków

Adres do doręczeń

ul. Jana Pawła II 104
42-300 Myszków
województwo śląskie
powiat myszkowski
gmina Myszków

Dodatkowe informacje

NIP: 5771926620
REGON: 241087767

Profil działalności:

 • 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Uprawnienia:

 • od 2014-10-23 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (20) NA TERENIE GMINY MYSZKÓW (wprowadzone przez Urząd Miasta Myszków)
 • od 2014-12-19 do 2024-12-18 Zezwolenie na zbieranie odpadów w Myszkowie przy ul. Jana Pawła II 104 na działkach o nr: 4411/6, 4406/17, 4406/15, 4405/8 i 4404/8 oraz na części działek o nr: 4400/6, 4401/4, 4402/1, 4403/4, 4404/10 4410/1 i 4511/2 (wprowadzone przez Starosta myszkowski Myszków)
 • od 2015-07-28 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nr rejestrowy 26/2015 (wprowadzone przez Urząd Miasta Wojkowice)
 • od 2015-09-02 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Częstochowa. (wprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowa)
 • od 2015-09-04 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Katowice)
 • od 2015-09-15 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości WPIS do RDR prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zawiercie pod Nr 26 (wprowadzone przez Urząd Miejski w Zawierciu Zawiercie)
 • od 2015-12-31 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Mysłowice)
 • od 2016-07-11 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalność regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Siewierz (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Siewierz Siewierz)
 • od 2016-07-20 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Miasto Zabrze (wprowadzone przez Urząd Miasta Zabrze)
 • od 2016-09-28 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Z TERENU GMINY ŻARKI (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Żarki)
 • od 2016-11-02 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy (wprowadzone przez Urząd Miejski Łazy)
 • od 2016-11-07 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce (wprowadzone przez Urząd Gminy Kroczyce)
 • od 2017-01-03 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ogrodzieniec (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec)
 • od 2017-03-31 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Sosnowiec)
 • od 2017-05-12 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miejski Bytom)
 • od 2017-05-24 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Lelów. (wprowadzone przez Urząd Gminy Lelów)
 • od 2017-06-19 do Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niegowa (wprowadzone przez Urząd Gminy Niegowa)
 • od 2017-09-19 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości teren Gminy Mierzęcice (wprowadzone przez Urząd Gminy Mierzęcice)
 • od 2017-11-24 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Sławków)
 • od 2017-12-19 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy: 3/2017 (wprowadzone przez Urząd Miasta Piekary Śląskie)
 • od 2018-05-30 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska)
 • od 2018-06-06 do Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Woźniki)
 • od 2018-10-26 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włodowice (wprowadzone przez Urząd Gminy Włodowice)
 • od 2019-09-17 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Psary (wprowadzone przez Urząd Gminy Psary)
 • od 2020-06-18 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Chorzów)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 16-01-2009
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Myszków