Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IDEA" KRYSTIAN WOLNIK 2. exprestynk Krystian Wolnik

Oferty pracy Exprestynk

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Pawła Stalmacha 13A
41-400 Mysłowice
województwo śląskie
powiat Mysłowice
gmina Mysłowice

Adres do doręczeń

ul. Pawła Stalmacha 13A
41-400 Mysłowice
województwo śląskie
powiat Mysłowice
gmina Mysłowice

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. ks. bpa Herberta Bednorza 60
40-383 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice
ul. Obrońców Westerplatte 82a
40-335 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice
ul. Barbary 21
40-053 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 2220796048
REGON: 241285823

Profil działalności:

 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-10-2009
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Mysłowice