Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - LTP LOGISTYKA, TRANSPORT, PALETY KONRAD ANTONIEWICZ

Oferty pracy LTP Logistyka

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Wojska Polskiego 6
62-095 Murowana Goślina
województwo wielkopolskie
powiat poznański
gmina Murowana Goślina

Adres do doręczeń

ul. Wojska Polskiego 6
62-095 Murowana Goślina
województwo wielkopolskie
powiat poznański
gmina Murowana Goślina

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

UL.PLAC JANA KILIŃSKIEGO 11
95-100 Zgierz
województwo łódzkie
powiat zgierski
gmina Zgierz
ul. Knurowska 8
41-800 Zabrze
województwo śląskie
powiat Zabrze
gmina Zabrze
DŁUGA 5
20-364 Lublin
województwo lubelskie
powiat Lublin
gmina Lublin
ul. Południowa 25b
71-001 Szczecin
województwo zachodniopomorskie
powiat Szczecin
gmina Szczecin

Dodatkowe informacje

NIP: 8392511069
REGON: 300445282

Profil działalności:

 • 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 49.20.Z - Transport kolejowy towarów
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów
 • 51.21.Z - Transport lotniczy towarów
 • 51.22.Z - Transport kosmiczny
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Uprawnienia:

 • od 2017-05-25 do Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (wprowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki Warszawa)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-01-2007
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Murowana Goślina