Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH

Oferty pracy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Mrozy
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Prowadzenie zaplanowanych i systematycznych oddziaływań wychowawczych motywujących do pracy i nauki, korygujące i stymulujące rozwój wychowanek.
2. Udzielanie pomocy wychowankom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów.
3. Bezpośrednie przebywanie z grupą wychowanek, zorientowanie w ich nastrojach
i atmosferze wychowawczej.
4. Przeciwdziałanie wnoszeniu na teren zakładu i posiadaniu przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych.
5. Organizacja imprez ogólnozakładowych.
6. Dyspozycyjność w zakresie stawiennictwa w zakładzie w sytuacjach nadzwyczajnych lub potrzeb placówki.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
[Inne] : 1. Kierunkowe wykształcenie:
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STRAŻNICZKA/ STRAŻNIK
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Mrozy
Szczegóły
Zakres obowiązków
- praca na posterunku wewnętrznym i zewnętrznym,
- ochrona obiektów zakładu,
- opieka i kontrola wychowanek,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu służby.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- ukończone 25 lat
- posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- sprawność fizyczna, odporność na stres.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL - FRYZJER
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Mrozy
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć warsztatowych w wyznaczonych grupach i w czasie określonym rozkładem zajęć.
Prowadzenie zajęć warsztatowych zgodnie z programem.
Prowadzenie dzienników zajęć.
Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, szkoleniach
Zapewnienie uczestnikom w czasie trwania zajęć warsztatowych pełnego bezpieczeństwa.
Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez uczestników poszczególnych czynności produkcyjnych i kontrolno pomiarowych, dbałość o utrzymanie porządku i przepisów bhp.
Szczególne zwracanie uwagi na uczestników, którym nauka sprawia trudności, pomoc słabszym w realizacji programu nauczania.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
[Inne] : Pełna lista wymagań niezbędnych w załączeniu.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TERAPEUTA
Zawód: terapeuta   |  Rodzaj: umowa o pracę
Mrozy
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. rozpoznanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej osoby uzależnionej,
2. rozpoznanie źródła problemów i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych,
3. samodzielne zdiagnozowanie przypadku i przygotowanie planu terapeutycznego,
4. zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych w trakcie realizacji planu terapeutycznego,
5. przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych,
6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych,
7. udzielanie pomocy psychologicznej poprzez formy doradztwa, interwencji,
8. organizowanie zajęć profilaktycznych,
9. wykorzystywanie w pracy terapeutycznej różnych technik, np.: gier, ćwiczeń relaksacyjnych,
10. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań, sprawozdań
11. sporządzanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
[Inne] : Wymagania niezbędne:
1. Uzyskany certyfikat specjalisty terapii uzależnień,
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Mrozy
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 Prowadzenie zajęć języka polskiego,
 Organizacja imprez kulturalnych wewnątrzszkolnych i środowiskowych,
 Inicjowanie i prowadzenie akcji promujących czytelnictwo,
 Pisanie artykułów na stronę internetową placówki.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
 Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym,
 Nieposzlakowana opinia,
 Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Mrzygłodzka 35
42-400 Zawiercie
województwo śląskie
powiat zawierciański
gmina Zawiercie

Dodatkowe informacje

NIP: 6491129099
REGON: 00057160700000

Pracodawcy z miasta Mrozy

Popularni pracodawcy z województwa: Mazowieckie

Grupa PKF
STRABAG
Collins Resorts
Homeglobal
JDM POLAND
Armatis-lc
Talentuno
MBWS
NOSSA Kjag