Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PPHU "WITERM" WITOLD SPYRA

              

Oferty pracy PPHU "WITERM" WITOLD SPYRA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Katowicka 54
43-190 Mikołów
województwo śląskie
powiat mikołowski
gmina Mikołów

Adres do doręczeń

ul. Katowicka 54
43-190 Mikołów
województwo śląskie
powiat mikołowski
gmina Mikołów

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Grzybowa 35A
41-707 Ruda Śląska
województwo śląskie
powiat Ruda Śląska
gmina Ruda Śląska

Dodatkowe informacje

NIP: 6340003325
REGON: 271761186

Profil działalności:

 • 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z - Handel energią elektryczną
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-05-1993
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Mikołów