Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ,,GRANSS" Marek Wolski

Oferty pracy ,,GRANSS Marek Wolski

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

SPRZEDAWCA/KELNER
Zawód: sprzedawca   |  Rodzaj: umowa o pracę
Miastko
Szczegóły
Zakres obowiązków
obsługa klientów
Wymagania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DOSTAWCA
Zawód: kierowca   |  Rodzaj: umowa o pracę
Miastko
Szczegóły
Zakres obowiązków
rozwożenie potraw przygotowanych w barze
Wymagania
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
wyksz. zawodowe, średnie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KUCHARZ-PIZZERMAN
Zawód: kucharz/szef kuchni   |  Rodzaj: umowa o pracę
Miastko
Szczegóły
Zakres obowiązków
przygotowywanie posiłków według receptur zakładu pracy
Wymagania
Zawody:
Kucharz*
Inne wymagania:
wyksz. podstawowe, zawodowe, średnie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Małopolska 4
77-200 Miastko
województwo pomorskie
powiat bytowski
gmina Miastko

Dodatkowe informacje

NIP: 8421598163
REGON: 220483040

Profil działalności:

 • 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
 • 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • 23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z - Handel energią elektryczną
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.20.Z - Transport kolejowy towarów
 • 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 16-05-2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Miastko

Popularni pracodawcy z województwa: Pomorskie

Sylva
Lobo HR
FBSerwis SA
We Drive
Simple Media
The Point