Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

Oferty pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
Ośrodek Pomocy Społecznej
- sporządzenie wywiadów środowiskowych w domu klienta; - wydawanie decyzji: zasiłki finansowe, pomoc rzeczowa, kierowanie do domów pomocy, schronisk, inne; - praca ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Lubomia
05-11-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, z programu "Dobry ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Lubomia
15-10-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Zawód: urzędnik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Lubomia
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, z programu "Dobry start".
2. Sporządzanie sprawozdań, list wypłat, informacji i analiz.
3. Praca w programie komputerowym "Familia".
4. Wykonywanie innych zadań i poleceń kierownika.

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi w godz. urzędowania Ośrodka.

Oferta konkursowa!
Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na stanowisko dostępne pod adresem: https://ops.lubomia.finn.pl/bipkod/013
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe; kandydat nie mógł być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia; znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także orientacja w przepisach z zakresu: ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów, wspierania kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", warunków realizacji programu "Dobry start".

Wymagania dodatkowe:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; umiejętność formułowania pism i analizy dokumentów, umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, pracy w zespole, korzystania z przepisów prawa; dobra znajomość obsługi komputera; odpowiedzialność, samodzielność, dokładność; komunikatywność, umiejętność pracy z klientem odporność na stres.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na stanowisko dostępne pod adresem: https://ops.lubomia.finn.pl/bipkod/013
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Lubomia
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w terenie, przyznanie pomocy pieniężnej w formie zasiłków: stałych, celowych, okresowych.
2. Praca socjalna.
3. Kierowanie do Domów Pomocy, Schronisk, Ośrodków Wsparcia.
4. Sprawienie pogrzebu.

Miejsce wykonywania pracy: praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi oraz w terenie w godz. urzędowania Ośrodka.

Oferta konkursowa!
Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na stanowisko dostępne pod adresem: https://ops.lubomia.finn.pl/bipkod/013
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: praca socjalna
Uprawnienia:
obsługa komputera i wykorzystanie internetu
Inne wymagania:
dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna - do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie; obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych paNstw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastosowaniem art. 11 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych); pełną zdolność do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych (oświadczenia do pobrania pod ogłoszeniem); osoba kandydująca nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; odporność na stres, wysoka kultura osobista; miele widziane doświadczenie w pracy w terenie; mile widziana wcześniejsza praca na stanowisku pracownika socjalnego; mile widziane prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na stanowisko dostępne pod adresem: https://ops.lubomia.finn.pl/bipkod/013
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
44-360 Lubomia
Wojciecha Korfantego 71

Pracodawcy z miasta Lubomia