Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA"

Oferty pracy Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika

PIELĘGNIARKA

Zawód: pielęgniarka Rodzaj: umowa o pracę
Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika"
Wykonywanie obowiązków pielęgniarki to: - opieka pielęgniarska - podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarskim - obserwowanie stanu zdrowia uczestników - działania profilaktyczne obejmujące uświadamianie, ...
od 2900 zł
UoP brutto/mies.
Lublin
22-10-2020
od 2900 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

TERAPEUTA
Zawód: psychoterapeuta   |  Rodzaj: umowa o pracę
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do obowiązków terapeuty należy realizacja celu działalności Domu, jakim jest podtrzymywanie i rozwiązywanie umiejętności Uczestników (z niepełnosprawnością intelektualną, sprężoną i autyzmem), niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, wspieranie ich rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz integrowanie Uczestników i ich rodzin ze społecznością lokalną.
Do zadań terapeuty należy:
- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika, ich rodziną, środowiskiem i zespołem wspierająco-aktywizującym;
- planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości Uczestnika;
- organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania Uczestnika oraz pomoc w jego integracji;
- dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego;
- wykonywanie wraz z Uczestnikiem zajęć o charakterze terapeutycznym;
- przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia Uczestnikowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa;
- prowadzenie treningów funkcjonowania z życiu codziennym, rozwiązywanie problemów organizacji czasu wolnego;
Wymagania
Zawody:
Terapeuta środowiskowy (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 3)
Wykształcenia:
pomaturalne/policealne, brak
Uprawnienia:
Umiejętność pracy w zespole
Inne wymagania:
3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, ukończenie szkoły policealnej o kierunku terapeuty lub dyplom w zawodzie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
LOGOPEDA
Zawód: logopeda   |  Rodzaj: umowa o pracę
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do obowiązków logopedy należy:
- wstępna diagnoza logopedyczna oraz odpowiednie do jej wyników organizowanie pomocy logopedycznej dla dorosłych osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprężoną;
- prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
- wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC;
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami Uczestników wymagającego intensywnych ćwiczeń-udzielanie instruktażu dla rodziców dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u Uczestników wymagających pomocy logopedycznej, a także usprawniania porozumiewania za pomocą AAC;
- udział w pracach Zespołu Wspierająco-Aktywizującego;
- podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem uczestnika;
- organizacja gabinetu logopedycznego i opieka nad nim;
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;
- prowadzenie treningów funkcjonowania w życiu codziennym, rozwiązywania problemów organizacji czasu wolnego;
Wymagania
Zawody:
Logopeda (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 3)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Logopedia
Uprawnienia:
Umiejętność pracy w zespole
Inne wymagania:
Wymagane umiejętności:
- Minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Zbożowa 22A
20-827 Lublin
województwo lubelskie
powiat Lublin
gmina Lublin

Dodatkowe informacje

NIP: 7123387460
REGON: 38314818300000

Pracodawcy z miasta Lublin